Průmysl a obchod

Vláda schválila vznik Státního pozemkového úřadu

Vláda ČR schválila zákon o vzniku Státního pozemkového úřadu, který má od příštího roku nahradit Pozemkový fond a síť pozemkových úřadů. Novinářům to řekl premiér Petr Nečas s tím, že tento krok přinese „obrovskou úsporu“ administrativních nákladů a agend.
Nový úřad má od příštího roku nejen spravovat a prodávat státní zemědělský majetek, což nyní dělá fond, ale také vykonávat veřejnou správu v oblasti pozemkových úprav a restitucí. To nyní zajišťuje soustava pozemkových úřadů.
„Proces (vzniku úřadu) je poměrně komplikovaný, zasahují do něj církevní restituce, týká se velké části veřejnosti,“ uvedl ministr zemědělství Petr Bendl. Ministr přivítal zejména dosažení dohody o využití výnosů nově zřizovaného úřadu pro zemědělské účely, konkrétně pro pozemkové úpravy podle zákona o pozemkových úpravách, pro Program rozvoje venkova a na programy k podpoře aktivit financovaných výhradně z národních zdrojů podle zákona o zemědělství. Podle usnesení, které dnes v souvislosti s návrhem zákona schválila vláda, budou pro rezort zachovány zhruba dvě miliardy korun ročně.
Nový úřad tak bude moci finančně podporovat zemědělce, jak to dnes činí Pozemkový fond. Proti tomu, aby příjmy budoucího úřadu mohl resort zemědělství používat na dotace pro zemědělce a rozvoj venkova, bylo původně Ministerstvo financí. Za dobu své existence čerpalo české zemědělství a venkov z fondu zhruba 12 miliard korun.
PF spravuje státní nemovitý a movitý majetek v zemědělství, prodává a pronajímá půdu, převádí majetek státu na obce. Vznikl k 1. lednu 1992. V současné podobě, kdy je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, má fungovat do konce roku 2012. K 1. lednu 2013 by se měl stát organizační složkou státu podřízenou Ministerstvu zemědělství.
Ministerstvo zemědělství na zasedání vlády před Vánocemi předložilo zprávu o transformaci PF a pozemkových úřadů, v níž kritizovalo pomalé tempo přípravy fondu na transformaci a plýtvání veřejnými prostředky. Ministr Bendl proto sestavil šestičlenný tým, který dohlíží na transformaci a ukončení činnosti PF.
zpráva ČTK