Průmysl a obchod

V prvních čtyřech měsících zadali veřejní investoři dodavatelům zakázky v hodnotě 100 miliard

Od ledna do dubna 2017 bylo ukončeno a zadáno konkrétním dodavatelům celkem 7850 výběrových řízení v hodnotě 99,5 miliardy korun, což oproti minulému roku představuje výrazný nárůst objemu ukončených tendrů. V prvních čtyřech měsících dále veřejní investoři vypsali 2699 nových výběrových řízení v hodnotě 76,3 miliardy korun. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci dubna 2017.

V dubnu roku 2017 vyhlásili veřejní investoři celkem 673 výběrových řízení v hodnotě 24 miliard korun, což v meziročním srovnání představuje čtvrtinový (23,6 procenta) pokles počtu vyhlášených soutěží a zároveň desetinový (10,4 procenta) pokles jejich objemu.

Od ledna do dubna 2017 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 2699 soutěží v souhrnné hodnotě 76,3 miliardy korun. Oproti srovnatelnému období minulého roku jde tak o desetinový (10,6 procenta) pokles počtu vypsaných zakázek a zároveň o čtvrtinový (24,0 procenta) pokles jejich objemu.

Z výše uvedených výběrových řízení bylo dosud ukončeno a zadáno konkrétním dodavatelům 7 procent, což představuje 5 procent z celkového objemu ve vypsané hodnotě 3,8 miliardy korun. Reálně však byly tyto zakázky soutěženy za 3,3 miliardy korun, tedy o zhruba 12 procent méně, než jaká byla jejich hodnota při oznámení. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek (přibližně 7 procent z celkového počtu oznámených soutěží) zbývají v systému stále ještě výběrová řízení v hodnotě 67,1 miliardy korun.

Od ledna do dubna 2017 bylo konkrétním dodavatelům zadáno celkem 7850 zakázek v hodnotě 99,5 miliardy korun. V meziročním srovnání tyto hodnoty představují nárůst o 181,2 procenta v počtu ukončených soutěží a o 130,8 procenta v objemu investic. Počet ukončených soutěží v prvních čtyřech měsících je zároveň nejvyšší za poslední tři roky, objem těchto zakázek pak představuje dvouleté maximum. Vývoj byl přitom ovlivněn změnou zákona o veřejných zakázkách z října 2016. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

tisková zpráva