Průmysl a obchod

V Plzni zahájili stavbu nového mostu, zkvalitní tranzit přes město

Zkvalitnění tranzitu z Prahy na Karlovy Vary nebo Most a propojení velkých čtvrtí Lochotín a Doubravka umožní nový 124 metrů dlouhý most v Jateční ulici v Plzni s 1,1 kilometru navazujících komunikací.
Stavba za 264 miliónů korun bez DPH začala 12. listopadu. V místě je provizorní most přes Berounku, který se svým úzkým profilem patří k místům s největšími dopravními problémy v Plzni; navíc provizorní stav trvá velmi dlouho, řekl ČTK krajský radní pro dopravu Jaroslav Bauer (ČSSD).
Po novém mostě přejedou první vozidla v červnu 2014. Stavba kraje a města, kterou podpořila EU, naváže na nový kruhový objezd na Bílou Horu. Kraj na ni vydá 227 miliónů korun.
„V současné době projíždí tímto úsekem silnice II/231 v obou směrech celkem 21 200 vozidel denně a stav komunikace neumožňuje tuto kapacitu zvýšit,“ uvedl Bauer. Jateční patří k ulicím s největší nehodostí v Plzni; nová vozovka má počet nehod snížit.
Zrekonstruovaná silnice a nový most zachytí významný podíl tranzitní dopravy. Stejně významné je propojení dvou velkých čtvrtí Doubravka a Severní Předměstí a napojení na silnice do Zruče a Chrástu. Velký význam bude mít nová komunikace i pro MHD. Vede tudy autobusová linka číslo 30, která denně přepraví téměř 7000 lidí.
„Je to dobrá zpráva pro Plzeň, jde o důležitější stavbu než nedávno zahájená první etapa západního okruhu,“ řekl hejtman Milan Chovanec (ČSSD).
Rekonstruovaná vozovka o délce 450 metrů naváže na opravenou křižovatku Jateční–Chrástecká a povede areálem opuštěné čistírny odpadních vod. Na ni naváže 627 metrů dlouhá přeložka a nový most. Půjde o první etapu silnice Plaská–Na Roudné–Chrástecká, tedy městského okruhu spojujícího Bolevec, Doubravku a Světovar. „Územní rozhodnutí na další etapu bude v polovině roku 2013 a okamžitě se začne pracovat na projektu pro stavební povolení,“ řekl ŘSD Plzeň Zdeněk Kuťák.
Současně se stavbou nového mostu se opraví původní Masarykův most z roku 1922, který bude sloužit pěším a cyklistům. V roce 1997 byl prohlášen za nemovitou kulturní památku a už několik let je jako technicky nezpůsobilý vyřazen ze silničního provozu. Do dokončení stavby budou vedle sebe stát jako rarita čtyři mosty.
„Stavba už začala překládkou sítí, kácením zeleně a demolicí objektů staré čistírny,“ řekl šéf krajské správy silnic Stanislav Liška. Most bude deset metrů nad hladinou, a odolá tak i velké vodě.
zpráva ČTK