Průmysl a obchod

V Olomouci začala rekonstrukce nádraží za téměř 2 miliardy korun

Rozsáhlá rekonstrukce železniční stanice začala v Olomouci. Bude stát 1,894 mld. Kč bez DPH; původní odhady hovořily o nákladech 3,1 mld. Kč. Zakázku vyhrálo sdružení REŽOL, které tvoří firmy OHL ŽS a Alpine Bau CZ. Proměna stanice zahrnuje rekonstrukci nástupišť, podchodu, kolejí a mostů na příjezdové trase.
Stavba potrvá tři roky. Pro Olomoucký kraj to znamená jednu z nejvýznamnějších investic v regionu. Podle generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty Jiřího Koláře je stavba oproti původně plánovaným termínům opožděna kvůli odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Původně měla být stavba dokončena do konce roku 2015.
Termín dokončení stavby je naplánován na srpen 2016. Součástí rekonstrukce bude úprava kolejiště, která umožní zvýšení rychlosti až na 160 km/h. Vlaky tedy budou moci jezdit stejně rychle jako na modernizovaných přilehlých úsecích a začnou brzdit prakticky až u nástupišť. Jedna z nejfrekventovanějších stanic v zemi navíc získá další ostrovní nástupiště. Zmodernizují se také všechna stávající nástupiště. Bezbariérový přístup na všechna ostrovní nástupiště zajistí nové výtahy, celkové rekonstrukce se dočká i starý podchod.
Součástí stavby je také modernizace mostů a propustků na příjezdové trase. Modernizováno bude i elektronické zabezpečovací zařízení a informační systém. Bezpečnost cestujících a provozu bude nově hlídat kamerový systém. V dopravní špičce bude možné ve stanici současně odbavit čtyři vlaky na hlavní koridorové trati a dalších sedm ve zbývajících směrech.
Po modernizaci železniční stanice v Olomouci budou propojeny už modernizované koridorové úseky navazující na toto nádraží. Železniční stanice Olomouc je součástí mezinárodní trasy kombinované dopravy Le Havre–Lvov a leží na trase třetího tranzitního železničního koridoru, což je hlavní dálkový železniční tah mezi Mosty u Jablunkova a Chebem.
Vizualizace stavby najdete zde.
zpráva ČTK
zdroj foto www.szdc.cz
Rekonstrukce železniční stanice Olomouc – vizualizace