Průmysl a obchod

Topos Prefa Tovačov loni snížil ztrátu, tržby firmě klesly

Společnost Topos Prefa Tovačov loni snížila ztrátu na 10,4 miliónu korun z 28,3 miliónu Kč o rok dřív. Tržby výrobci železobetonových prefabrikovaných dílců a stropních předpjatých betonových panelů meziročně klesly na 184,5 miliónu korun z předloňských 326,6 miliónu Kč. ČTK informaci získala z výroční zprávy společnosti.

„Hospodaření stavební části společnosti bylo ovlivněno přetrvávající odbytovou krizí na stavebním trhu. Z tohoto důvodu se rozhodující manažerské kapacity zaměřily na restrukturalizaci společnosti s cílem jejího nastavení na podstatně nižší obrat než v minulém období," uvedlo vedení firmy ve zprávě.
Tovačovský výrobce betonových prefabrikovaných dílců měl na konci loňského roku celková aktiva 119,9 miliónu korun, jeho vlastní kapitál obnášel 36,1 miliónu Kč a cizí zdroje 83,8 miliónu korun. V roce předcházejícím cizí zdroje firmy činily 153,4 miliónu Kč.
Společnost Topos Prefa Tovačov loni zaměstnávala v průměru 147 lidí. Jejím jediným akcionářem je firma Rega Přerov.
zpráva ČTK