Průmysl a obchod

Těžba stavebních surovin v ČR od roku 1989 klesla o dvě pětiny

Zhruba o dvě pětiny klesla těžba stavebních surovin v Česku od roku 1989 z 106 558 kilotun na loňských 63 771 kilotun. Zatímco těžba stavebního kamene se snížila o zhruba pětinu, u štěrkopísků a cihlářské suroviny klesla téměř o 60 procent. Vyplývá to z dat, které shromáždil Český báňský úřad. Největší propad v těžbě stavebních surovin nastal mezi lety 1990 a 1991, kdy se meziročně snížila o 38 procent. Až na výjimky klesala těžba nepřetržitě do roku 2000. Od té doby až do předkrizového roku 2007 rostla. Nejnižší byla v roce 2013.

„Těžba stavebních surovin se po roce 1989 dramaticky propadla, a to kvůli celkové změně základního charakteru a orientace celého hospodářství. S ukončením centrálního plánování a rozpadem RVHP se obecně utlumil důraz na těžbu a těžký průmysl, ale také například na výstavbu,“ sdělil ČTK analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. Roli podle něj hrálo i zvýšení důrazu na ochranu životního prostředí a snaha omezit socialistické drancování přírody a přírodních zdrojů.

Oproti roku 1989 se také změnila struktura těžby. Tehdy činila těžba stavebního kamene a štěrkopísku shodně po 47,8 procenta. Loni měl stavební kámen podíl téměř dvě třetiny, štěrkopísky necelou třetinu. Podíl cihlářské suroviny klesl zhruba o procentní bod na 3,2 procenta.

„Těžba písku klesá navzdory bujné výstavbě. Vzhledem k poměru ceny a hmotnosti se dovážejí spíše specializované písky. Objem hrubé produkce za posledních 30 let proto dobře kopíruje cyklus zvýšené a snížené výstavby. A to nejen budov, ale také infrastrukturních projektů,“ doplnil analytik společnosti Natland Petr Bartoň. Jak dále uvedl, s nedostatkem písku roste jeho cena a stavařům se vyplatí investovat do nových technologií, které například recyklují suť.

Loni těžba stavebních surovin meziročně vzrostla o 7,4 procenta. „V loňském roce jsme si vyzkoušeli, jaké to bylo za minulého režimu. Kvůli nedostatku stavebního materiálu musel být na příděl. S tím, jak se oživuje stavební produkce, vznikají problémy v zásobování. Nicméně trh si s tím dokáže poměrně rychle poradit. Proto si můžeme všimnout, že se v loňském roce těžba stavebních surovin navýšila,“ dodal analytik BH Securities Štěpán Křeček.

Těžba stavebních surovin v ČR od roku 1989 (v kilotunách)

 Rok

Těžba celkem

Stavební kámen

Šterkopísky

Cihlářská surovina

 1989

106.558

50.908

51.025

4625

 1990

94.464

45.964

43.580

4920

 1991

58.787

26.110

28.577

4100

 1992

56.167

24.021

28.496

3650

 1993

55.936

23.208

28.766

3962

 1994

54.670

23.933

26.937

3800

 1995

55.102

26.007

25.245

3850

 1996

61.061

28.806

28.530

3925

 1997

63.536

31.182

28.309

4045

 1998

56.853

27.926

24.802

4125

 1999

54.692

27.766

23.026

3900

 2000

53.820

27.568

22.932

3320

 2001

54.753

28.377

23.006

3370

 2002

54.255

28.320

22.975

2960

 2003

60.596

32.867

24.489

3240

 2004

63.320

34.924

24.946

3450

 2005

66.825

38.120

25.535

3170

 2006

71.479

41.551

27.098

2830

 2007

74.472

43.219

28.133

3120

 2008

74.183

44.257

27.236

2690

 2009

67.502

41.307

23.975

2220

 2010

58.450

37.270

19.340

1840

 2011

60.083

36.710

21.423

1950

 2012

53.220

32.665

18.695

1860

 2013

52.417

33.454

17.373

1590

 2014

55.165

35.981

17.675

1509

 2015

61.422

40.259

19.548

1615

 2016

58.104

37.142

18.978

1984

 2017

59.394

37.873

19.848

1673

 2018

63.771

41.286

20.465

2020

Zdroj: Český báňský úřad, Česká geologická služba, ČSÚ, MPO

zpráva ČTK