Průmysl a obchod

SŽDC zmodernizovala trať z Lysé nad Labem do Prahy

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) po více než roce dokončila modernizaci tratě z Lysé nad Labem do pražských Vysočan. Cílem bylo zvýšit kapacitu trati v rámci rozvoje pražské integrované dopravy i jako objízdné trasy v době modernizace 1. železničního koridoru mezi Běchovicemi a Úvaly. ČTK o tom informovali zástupci SŽDC.
Stavbu za 229 miliónů korun provedla firma AŽD Praha. V téměř 23kilometrovém úseku například vybudovala nové ostrovní nástupiště s podchodem v Horních Počernicích, zavedla nová zabezpečovací zařízení a vybavila výhřevem 19 hlavních výhybek ve Vysočanech a odbočce Skály. SŽDC zároveň zrušila několik nepotřebných kolejí a výhybek. Na financování stavby se podílel Státní fond dopravní infrastruktury a Fond soudržnosti EU, jehož příspěvek činil téměř 152 miliónů korun.
SŽDC kvůli zakázce na tuto modernizaci dostala nedávno od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pokutu 900 000 korun. Podle úřadu chybovala tím, že z tendru neoprávněně vyloučila společnost Skanska, jejíž nabídka byla o více než čtvrtinu nižší než nakonec realizovaná cena. SŽDC proti rozhodnutí podala rozklad.
zpráva ČTK
 
Mapa modernizovaného úseku trati