Průmysl a obchod

SŽDC vypsala čtyři zakázky na modernizaci tratě Brno–Přerov

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vypsala postupně čtyři zakázky za 233 miliónů korun na vypracování přípravné dokumentace pro modernizaci tratě z Brna do Přerova. Projektanti mají na odevzdání nabídek čas nejpozději do 20. července. Dokumentace, které poslouží i jako podklad pro územní řízení, mají být hotovy do 13 měsíců, vyplývá z Věstníku veřejných zakázek. Trať z Brna do Přerova má být dokončena v roce 2025 a má být první, na které bude v Česku možné jezdit dvousetkilometrovou rychlostí.

SŽDC vypisuje soutěž na dokumentaci po jednotlivých etapách mezi Blažovicemi a Přerovem, což je zhruba 65 kilometrů. Zbývajících 20 kilometrů do Brna se zatím nepřipravuje kvůli nejasné poloze plánovaného nového brněnského nádraží. Cena novostavby železniční trati se odhaduje na 35 miliard korun.

„Je potřeba udělat geotechnický průzkum, geodetické zaměření stávajícího stavu, ověřit inženýrské sítě, zpracovat mapové podklady,“ píše se v odůvodnění zakázky. U některých úseků je také potřeba aktualizovat dokumentaci o vlivu na životní prostředí, u některých je nutné udělat nové.

O modernizaci stávající jednokolejné tratě na dvoukolejnou se vedly diskuse řadu let. Až loni ministerstvo dopravy rozhodlo, že se bude stavět pro rychlost 200 kilometrů za hodinu. Díky tomu se budou moct vrátit na celou trať i osobní vlaky, které na ní dnes nejsou kvůli vysokému počtu rychlíků. Zvýšit se může i počet dálkových vlaků, pokud po nich bude poptávka.

Díky modernizaci se výrazně zkrátí jízdní doby. „Z Brna do Přerova se bude jezdit 30 minut, do Ostravy 77 minut,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. V současnosti jezdí vlaky 80, respektive 140 minut. Se zahájením stavby se počítá v roce 2018.

zpráva ČTK

Více informací o plánované stavbě VRT Brno–Ostrava zde.