Průmysl a obchod

SVS převzala čistírnu v Lounech – síť čistíren na dolním Labi je hotová

Síť čistíren odpadních vod na dolním toku Labe je prakticky hotová. Severočeská vodárenská společnost (SVS) v Lounech převzala včera poslední ze šesti staveb, které byly do projektu zahrnuty. Rekonstrukce tamní staré čistírny stála zhruba 208 milionů korun a počítá až s dvojnásobným počtem obyvatel města.
Do čistoty vody v Labi ještě promluví poslední velká čistírna v Litvínově na Mostecku, která je také prakticky hotová a bude otevřena 9. prosince.
Voda v Labi a jeho přítocích už dávno nehýří všemi barvami, jak tomu bylo v posledních dekádách plánovaného hospodářství. „Čistota vody se se stavem ze 70. a 80. let nedá ani srovnávat. Všechny stavby financujeme ze svého a snažíme se dostát přísné legislativě, k níž se Česká republika zavázala při vstupu do EU,“ řekl generální ředitel SVS Miroslav Harciník. Do konce letošního roku se ještě otevře velká čistírna v Litvínově, pak se SVS zaměří na vodovody a úpravny pitné vody.
Lounská čistírna je výrazně naddimenzovaná. Město má necelých 19 000 obyvatel, zařízení je ovšem koncipováno pro 40 000, a to kvůli okolním vesnicím i předpokládanému růstu počtu obyvatel. Součástí prakticky znovu postavené čistírny je i malá elektrárna na bioplyn, který se tvoří ze zhuštěného kalu, a do Ohře má vypouštět čistší vodu, než v řece na přítoku do Loun teče.
Protiváhou za čistotu je ovšem vysoká cena vody, která se letos vyšplhala už na 70 korun za metr krychlový. „Voda v severních Čechách je skutečně šestá nejdražší, ale je to dané právě investicemi a jejich náročností. Na rozdíl od jiných se snažíme legislativě opravdu dostát,“ dodal Harciník. Sféra působnosti SVS zahrnuje téměř celý Ústecký a Liberecký kraj a čítá zhruba 1,05 milionu obyvatel.
Více informací najdete zde.
zpráva ČTK