Průmysl a obchod

SUIP: V Česku narostla pracovní úrazovost

V České republice přibylo pracovních úrazů, které si vyžádaly pracovní neschopnost. Nejvíce úrazů se stalo ve zpracovatelském průmyslu, který zároveň zaměstnává nejvíce pojištěnců. K největšímu počtu smrtelných úrazů pak došlo ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu a při dopravě a skladování. Dalším rizikovým odvětvím je opravárenství. Vyplývá to z nejnovějších statistik Státního úřadu inspekce práce (SUIP).

Jak ukazují data SUIP, v roce 2014 bylo v ČR zaznamenáno celkem 45 058 pracovních úrazů s pracovní neschopností. Ve srovnání s rokem 2013 to znamená nárůst počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností o 950 případů. Z toho 1412 pracovních úrazů bylo spojeno s následnou hospitalizací v nemocnici delší než 5 dnů. Lidé strávili na neschopence 2,4 milióny kalendářních dnů, což je téměř o šedesát tisíc dní více než v předloňském roce.

V roce 2014 bylo Státním úřadem inspekce práce registrováno celkem 106 smrtelných pracovních úrazů. Nejčastějším zdrojem (48) byla pozemní vozidla a ostatní dopravní prostředky a převážně dopravní nehody. Druhým největším zdrojem byly budovy, konstrukce, povrchy – 20 smrtelných pracovních úrazů – jednalo se hlavně o pády z výšky a do hlubiny.

Nejčastější úrazy dle odvětví

 Odvětví

 Počet úrazů

 Dny pracovní neschopnosti

 Zpracovatelský průmysl

19 280 

925 084

 Opravy motorových vozidel, velkoobchod,  maloobchod

4597 

241 165

 Doprava a skladování

4123 

262 399

 Stavebnictví

3135 

222 441

Zdroj: SUIP                        

„Za mnohými pracovními úrazy stojí ekonomický tlak, firmy se snaží snižovat náklady, šetří na osobních ochranných pomůckách nebo je nepořizují vůbec. Například u výkopů chybí pomůcky, které zabraňují sesuvu půdy, kolem výškových staveb firmy pokaždé nestaví kvalitní, pevné lešení. Na vině jsou však i lehkomyslní zaměstnanci, protože hlavní příčinou vážných úrazů je nesprávně odhadnutá míra rizika. V konečném důsledku se podceňování bezpečnosti práce nevyplatí ani firmám, ani zaměstnancům,“ říká Jan Benda ze společnosti Bureau Veritas, která se zabývá inspekcemi v oblasti bezpečnosti práce.

tisková zpráva