Průmysl a obchod

Stavebnictví v únoru 2017

Stavební produkce v únoru 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,3 %. Meziročně po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 5,6 %, bez očištění se snížila o 7,0 %. Únor 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 0,2 % (příspěvek –0,1 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 28,7 % (příspěvek –6,9 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v únoru 2017 meziročně snížil o 3,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 1,0 % a činila 30 090 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v únoru 2017 meziročně zvýšil o 3,8 %, stavební úřady jich vydaly 5 957. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 22,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 se zvýšila o 13,6 %.

Počet zahájených bytů v únoru 2017 meziročně vzrostl o 23,7 % a dosáhl hodnoty 1999 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 25,4 %, v bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 57,1 %.

Počet dokončených bytů se v únoru 2017 meziročně zvýšil o 11,3 % a činil 1848 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 12,0 %, v bytových domech se zvýšil o 54,6 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v lednu 2017 v EU28 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 3,3 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 2,8 % a inženýrské stavitelství se snížilo o 5,7 %. Údaje za únor 2017 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 20. 4. 2017 v 11.00 h.

zdroj ČSÚ