Průmysl a obchod

Stavebnictví v říjnu 2018

Stavební produkce v říjnu 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně nižší o 1,0 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 9,0 %, bez očištění se zvýšila o 10,4 %. Říjen 2018 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více.  Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 11,6 % (příspěvek +8,1 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně zvýšila o 7,7 % (příspěvek +2,3 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v říjnu 2018 meziročně zvýšil o 0,7 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 11,3 % a činila 39 743 Kč.
Stavební úřady v říjnu 2018 vydaly 7603 stavebních povolení, meziročně o 2,0 % méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 36,3 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 klesla o 1,8 %.
Počet zahájených bytů v říjnu 2018 meziročně klesl o 1,7 % a dosáhl hodnoty 2780 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 9,0 %, v bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 35,4 %.
Počet dokončených bytů v říjnu 2018 meziročně vzrostl o 55,6 % a činil 3642 bytů. V rodinných domech došlo k růstu o 52,4 %, v bytových domech rostl počet dokončených bytů o 71,9 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v září 2018 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 4,2 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 2,9 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 7,7 %. Údaje za říjen 2018 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 12. 2018.

zdroj ČSÚ