Průmysl a obchod

Stavebnictví v prosinci 2016

Stavební produkce v prosinci 2016 vzrostla meziročně reálně o 1,9 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v prosinci 2016 meziměsíčně vyšší o 2,1 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 5,1 % (příspěvek +3,6 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 6,0 % (příspěvek –1,7 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v prosinci 2016 meziročně snížil o 2,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 1,7 % a činila 34 719 Kč.
Počet vydaných stavebních povolení se v prosinci 2016 meziročně zvýšil o 13,5 %, stavební úřady jich vydaly 7 084. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 27,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 se zvýšila o 21,1 %.
Počet zahájených bytů v prosinci 2016 meziročně vzrostl o 19,9 % a dosáhl hodnoty 2917 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 26,3 %, v bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 16,4 %.
Počet dokončených bytů se v prosinci 2016 meziročně zvýšil o 4,3 % a činil 3244 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 2,0 %, v bytových domech se zvýšil o 32,9 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v listopadu 2016 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,2 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 1,1 % a inženýrské stavitelství se snížilo o 2,1 %. Údaje za prosinec 2016 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 2. 2017 v 11.00 h.

zdroj ČSÚ