Průmysl a obchod

Stavebnictví v lednu 2011

Stavební produkce v lednu 2011 meziročně vzrostla reálně o 8,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní vzrostla o 6,9 %. Leden 2011 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Vzhledem k nízké srovnávací základně produkce v pozemním stavitelství vzrostla o 8,7 % (příspěvek +6,4 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 7,0 % (příspěvek +1,9 p. b.). Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v lednu 2011 meziměsíčně nižší o 0,9 %.
Ani relativně příznivé počasí ve srovnání s lednem 2010 (průměrná teplota o 3,8 °C vyšší a výrazně menší sněhová pokrývka) nepomohlo k lepšímu výsledku ve stavebnictví. Index stavební produkce se v lednu 2011 pohyboval na úrovni roku 2004 a ve srovnání s lednem 2009 byl o téměř 20 % nižší.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v lednu 2011 meziročně snížil o 1,8 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,4 % a činila 25 026 Kč.
Počet vydaných stavebních povolení se v lednu 2011 meziročně snížil o 9,6 %, stavební úřady jich vydaly 6369. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 23,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 klesla o 17,6 %. Hodnotu stavebních povolení táhl dolů zejména pokles zájmu o výstavbu fotovoltaických elektráren a také nebytových budov. Naopak růst byl zaznamenán u orientační hodnoty budov bytových a také ostatních staveb, což jsou především stavby dopravní infrastruktury.
Počet zahájených bytů v lednu 2011 vzrostl meziročně o 7,0 % a dosáhl hodnoty 2220 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech meziročně vzrostl o 37,1 %. Tento nárůst byl ovlivněn neobvykle nízkou srovnávací základnou z ledna 2010, kdy počet zahájených bytů v rodinných domech meziročně klesl o více než 40 %. Počet zahájených bytů v bytových domech poklesl o 24,6 %.
Počet dokončených bytů v lednu 2011 meziročně poklesl o 34,4 % a činil 2026 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 12,8 %, v domech bytových poklesl o 73,5 %.
 
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v prosinci 2010 v EU 27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 8,0 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 6,3 % a inženýrské stavitelství kleslo o 17,3 %.
zdroj ČSÚ