Průmysl a obchod

Stavebnictví v lednu 2010

Stavební produkce v lednu 2010 meziročně klesla ve stálých
cenách o 25,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních
dnů klesla o 24,6 %. Leden 2010 měl ve srovnání se
stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně.
Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v lednu
2010 meziměsíčně nižší o 22,0 %.

Propad stavební produkce ovlivnily nepříznivé klimatické
podmínky (v lednu 2010 spadlo o 20 % více srážek než je dlouhodobý
normál a průměrná teplota byla o 2,2 °C nižší oproti
dlouhodobému normálu) a úbytek nových stavebních zakázek. Produkce
v pozemním stavitelství klesla o 32,7 % (příspěvek 25,6 procentního
bodu) a u produkce inženýrského stavitelství došlo k poklesu
o 0,2 % (příspěvek 0,0 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v
podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v lednu 2010
meziročně snížil o 7,8 %. Průměrná měsíční nominální
mzda
těchto zaměstnanců meziročně klesla o 0,3 %
a činila 24 134 Kč.
Počet vydaných stavebních povolení se v lednu
2010 meziročně snížil o 14,6 %, stavební úřady jich vydaly 7046.
Orientační hodnota staveb činila 28,6 mld. Kč
a v porovnání se stejným obdobím roku 2009 vzrostla
o 15,2 %, a to především zásluhou povolení na
výstavbu fotovoltaických elektráren.
Počet zahájených bytů v lednu 2010
poklesl meziročně o 28,3 % a dosáhl hodnoty 2075
bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech meziročně klesl
o 42,3 % (příspěvek –22,1 p. b.). Počet
zahájených bytů v bytových domech se zvýšil o 6,7 %
(příspěvek +1,9 p. b.).
Počet dokončených bytů v lednu 2010 meziročně
klesl o 6,0 % a činil 3087 bytů. Počet dokončených
bytů v rodinných domech vzrostl o 6,7 % (příspěvek
+3,1 p. b.) a v domech bytových poklesl
o 10,5 % (příspěvek –4,0 p. b.).
 
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v prosinci 2009 v EU
27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 3,3
%. Pozemní stavitelství se snížilo o  4,9 %
a inženýrské stavitelství vzrostlo o 5,0 %. Údaje za leden
2010 Eurostat zveřejní 17. 3. 2010.