Průmysl a obchod

Stavebnictví v červenci 2011

Stavební produkce v červenci 2011 klesla meziročně reálně o 11,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 10,0 %. Červenec 2011 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v červenci 2011 meziměsíčně nižší o 1,6 %.
Produkce v pozemním stavitelství klesla o 6,4 % (příspěvek 4,1 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 19,9 % (příspěvek 7,0 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce července klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 17,6 %.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v červenci 2011 meziročně snížil o 7,0 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 0,5 % a činila 30 392 Kč.
Počet vydaných stavebních povolení se v červenci 2011 meziročně zvýšil o 5,5 %, stavební úřady jich vydaly 9159. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 28,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 klesla o 25,1 %. Hodnotu stavebních povolení táhl dolů zejména pokles hodnoty vydaných povolení na výstavbu dopravní infrastruktury a nových nebytových budov.
Počet zahájených bytů v červenci 2011 poklesl meziročně o 6,2 % a dosáhl hodnoty 2290 bytů. K celkovému poklesu výrazně přispělo nízké zahajování bytů v nebytových budovách. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 5,0 %. V bytových domech vzrostl počet zahájených bytů o 30,8 %, ale tento nárůst byl způsoben velmi nízkou srovnávací základnou minulého roku, kdy počet zahájených bytů v bytových domech meziročně klesl o téměř 90 %.
Počet dokončených bytů v červenci 2011 meziročně vzrostl o 3,4 % a činil 1912 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 11,5 %, v domech bytových vzrostl o 41,9 %.
 
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v červnu 2011 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 8,1 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 9,7 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 0,6 %. Údaje za červenec 2011 Eurostat zveřejní 17. 9. 2011 v 11 hod.
zdroj ČSÚ