Průmysl a obchod

Stavebnictví v březnu 2017

Stavební produkce v březnu 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně vyšší o 1,9 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 2,0 %, bez očištění se zvýšila o 6,2 %. Březen 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny více. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 6,4 % (příspěvek +4,9 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 5,5 % (příspěvek +1,3 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v březnu 2017 meziročně snížil o 2,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 3,7 % a činila 32 330 Kč.
Počet vydaných stavebních povolení se v březnu 2017 meziročně zvýšil o 8,9 %, stavební úřady jich vydaly 6 944. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 35,9 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 se zvýšila o 98,8 %.
Počet zahájených bytů v březnu 2017 meziročně vzrostl o 53,3 % a dosáhl hodnoty 2555 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 35,7 %, v bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 195,2 %.
Počet dokončených bytů se v březnu 2017 meziročně snížil o 28,1 % a činil 1634 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 9,1 %, v bytových domech se snížil o 60,6 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v únoru 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 5,2 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 4,8 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 5,6 %. Údaje za březen 2017 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 5. 2017 v 11.00 h.

zdroj ČSÚ