Průmysl a obchod

Stavební skupina EUROVIA CS má nové školicí středisko

Společnost EUROVIA CS zahájila provoz vlastního moderního vzdělávacího centra ve Dvoře Králové nad Labem. Kromě pracovníků z Česka bude středisko sloužit také zaměstnancům ze Slovenska, Litvy a Polska. Školicí středisko vyrostlo za čtyři měsíce, projekt vznikl za finanční podpory ze strukturálních fondů Evropské unie.
Nové školicí středisko společnosti EUROVIA CS EUROVIA CS vybudovala školicí středisko na místě, kde dříve stála obalovna živičných směsí. Před zahájením výstavby byl tedy velký důraz kladen na vyčištění prostoru. Výstavba byla zahájena 3. července 2010 a skončila s posledním říjnovým dnem. Otevíracího aktu se zúčastnil také ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek a starostka města Dvůr Králové Edita Vaňková.
„Stavba mezinárodního vzdělávacího centra EUROVIA CS je o to cennější, že se ho investor rozhodl postavit na místě bývalé obalovny živičných směsí. Vrátil tak život do místa, které dřív představovalo jen ekologickou zátěž pro své okolí,“ řekl při otevření centra ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Připomněl také, že na vznik centra přispěla Evropská unie 18 milióny korun prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace.
„Požadavky na pracovníky rostou a mít vlastní školicí středisko je logickým krokem pro zvyšování jejich kvalifikace. Ve střednědobém plánu je tento krok také ekonomicky výhodný,“ vysvětluje potřebu vzdělávacího centra Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel EUROVIA CS.
Program střediska bude zaměřen na prohlubování dovedností především dělnických profesí. Speciální pracovní plochy umožní jak výcvik na stavebních strojích, tak manuální výuku, jako například pokládku zámkové dlažby, nácvik budování kanalizace nebo výstavbu autobusových zastávek včetně sjezdů pro vozíčkáře. Středisko nabídne také zázemí pro získávání nových znalostí nejen v oboru stavební výroby, ale také obaloven živičných směsí nebo těžby a zpracování kameniva, rozvíjení manažerských dovedností a zvyšování počítačové gramotnosti.
„Zaměstnanci dostávají příležitost pro soustavný rozvoj svých praktických dovedností a lepší uplatnění nejen v naší společnosti, ale obecně na trhu práce,“ doplňuje Lenka Zachová, personální ředitelka stavební skupiny EUROVIA CS. Podle jejích slov by společnost díky podobným možnostem ráda zvýšila svoji atraktivitu pro studenty středních a vysokých škol technického směru.
tisková zpráva