Průmysl a obchod

Stavební produkce v květnu 2013

Stavební produkce v květnu 2013 klesla meziročně o 15,5 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 18,3 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 28,7 %. Bylo zahájeno meziročně o 14,7 % bytů méně. Dokončeno bylo o 34,9 % bytů méně.
 
Stavební produkce v květnu 2013 klesla meziročně o 15,5 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v květnu 2013 meziměsíčně nižší o 2,4 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 15,8 % (příspěvek –10,9 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 14,7 % (příspěvek –4,6 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce května 2013 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 33,4 %.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v květnu 2013 meziročně snížil o 8,5 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců byla při meziročním srovnání na úrovni roku 2012 a činila 28 988 Kč.
Počet vydaných stavebních povolení se v květnu 2013 meziročně snížil o 18,3 %, stavební úřady jich vydaly 7 318. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 19,9 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 klesla o 28,7 %.
Počet zahájených bytů se v květnu 2013 meziročně snížil o 14,7 % a dosáhl hodnoty 1880 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech klesl o 3,5 %, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 11,7 %.
Počet dokončených bytů se v květnu 2013 meziročně snížil o 34,9 % a činil 1 866 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 40,0 %. V rodinných domech se počet dokončených bytů snížil o 19,8 %.
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v dubnu 2013 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 5,9 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 5,2 % a inženýrské stavitelství o 8,3 %. Údaje za květen 2013 Eurostat zveřejní 17. 7. 2013 v 11.00 h.
zdroj ČSÚ