Průmysl a obchod

Stavební produkce v ČR vzrostla meziročně o 14 procent

Stavební produkce v červenci 2015 vzrostla meziročně reálně o 12,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se zvýšila o 14,0 %. Červenec 2015 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v červenci 2015 meziměsíčně vyšší o 1,9 %.

Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 5,6 % (příspěvek +3,8 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 26,7 % (příspěvek +8,5 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce července 2015 byla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 nižší o 17,1 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v červenci 2015 meziročně snížil o 2,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 7,3 % a činila 33 109 Kč.
Počet vydaných stavebních povolení se v červenci 2015 meziročně snížil o 12,0 %, stavební úřady jich vydaly 6669. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 18,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 klesla o 11,8 %.
Počet zahájených bytů v červenci 2015 meziročně klesl o 14,5 % a dosáhl hodnoty 2249 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 0,8 %, v bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 34,9 %.
Počet dokončených bytů v červenci 2015 meziročně klesl o 4,8 % a činil 1555 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 12,1 %, v bytových domech se snížil o 22,7 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v červnu 2015 v EU28 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,4 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 0,6 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 1,0 %. Údaje za červenec 2015 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 9. 2015 v 11.00 h.

zdroj ČSÚ