Průmysl a obchod

Společnost PSJ slaví 20. narozeniny

Akciová společnost PSJ, přední česká stavební firma, oslavila 20. narozeniny. Od svého založení dosáhly společnosti Skupiny PSJ celkového obratu z realizovaných staveb přesahujícího 60 miliard korun. Od roku 1990 až po současnost otiskla PSJ stavební stopu na pěti kontinentech v pětadvaceti zemích celého světa.
Patří mezi ně: Evropa – Německo, Rakousko, Švýcarsko, Belgie, Litva, Lotyšsko, Dánsko, Švédsko, Slovensko, Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Turecko. Asie – Kazachstán, Uzbekistán, Čína, Japonsko, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Izrael. Afrika – Egypt, Keňa, Tunisko. Severní Amerika – USA. Jižní Amerika – Brazílie.
PSJ zaměstnává celkem 770 pracovníků, z toho 170 pracovníků dělnických profesí.
Předseda představenstva a generální ředitel společnosti PSJ, a. s., František Vaculík, který stál u jejího zrodu, říká: „Moc mě těší, že se nám podařilo za 20 let existence PSJ vybudovat respektovanou a dynamickou firmu, která nabízí klientům profesionální přístup a dlouhodobé zkušenosti. I když máme za sebou i složitější období a mnohdy jsme zažili porážky, podařilo se nám všechno ustát a vždy nás to posílilo.“
Značka PSJ vznikla „na zelené louce“, přičemž počátek její existence je spjat s datem 17. října 1990. Postupně se společnost vyprofilovala v komplexně vybavenou firmu, mezi jejíž přednosti patří pružnost organizace, vysoká úroveň řešení technických a technologických problémů staveb, schopnost kooperace s dalšími dodavateli a významnými investory, včetně finančních a bankovních institucí. Prvořadou činností je generální dodavatelství staveb, včetně komplexních dodávek na klíč od fáze projektu a studie stavby až po kolaudaci a předání funkčního díla.
„Letošní, pro nás jubilejní, rok je rokem potvrzujícím růstový trend vývoje firmy. Přestože se pravděpodobně nenaplní objemy ve výši, které jsme si sami naplánovali, očekáváme více než 25% nárůst obratu oproti roku 2009. Předpokládané konsolidované výnosy celé skupiny PSJ, včetně dceřiných společností, pravděpodobně dosáhnou 5,8 miliardy korun. Celkový zisk by měl být 130 miliónů korun před zdaněním,“ říká František Vaculík a dodává: „Tohoto progresu dosahujeme jak na realizovaných privátních zakázkách v rámci Česka, tak i posílením svých aktivit a dotažením dlouhodobé činnosti v zahraničí do konkrétní podoby realizovaných kontraktů.“
V plánech do budoucna chce PSJ pokračovat, rozvíjet a vylepšovat svoji pozici v oblastech, v nichž byla doposud úspěšná. Týká se to například výstavby nadzemních objektů se zaměřením zejména na privátní investory. PSJ se chce stát jejich partnerem a prioritní volbou. Vedení společnosti si uvědomuje, že firmě chybí pokrytí v dopravní infrastruktuře, proto ji do svého strategického plánování zakomponovala. Velmi důležitou oblastí pro PSJ jsou a nadále budou exportní aktivity. Společnost zde chce hledat možnosti nahrazení výpadků českého trhu a zároveň i varianty rozvoje na dalších trzích mimo Českou a Slovenskou republiku. Důležitým segmentem činnosti PSJ je a motorem jejího dalšího rozvoje by měla být i oblast vlastního developmentu. Ten by se měl stát významnější součástí aktivit. Již nyní má PSJ ve svém portfoliu několik zajímavých projektů, na kterých dlouhodobě pracuje.
 
 O PSJ, a. s.
Společnost PSJ, a. s., se zabývá především pozemní stavební činností, realizací vybraných stavebních řemesel a technologií a také developmentem. Její prvořadou činnost představuje generální dodavatelství staveb, a to včetně komplexních dodávek na klíč od fáze projektu a studie stavby až po kolaudaci a předání funkčního díla. PSJ se věnuje i vlastním developerským projektům, které se zaměřují zejména na oblast výstavby komerčních budov a obytných celků. Více o PSJ, a. s. včetně aktuálních hospodářských výsledků a rozpracovaných projektů najdete zde.