Průmysl a obchod

Specializovaný program AutoPEN Wavin pro kompletní návrh venkovních inženýrských sítí

Společnost Wavin Osma, přední specialista na oblast venkovních inženýrských sítí, začala ve spolupráci s firmou AutoPEN nabízet bezplatně všem projektantům specializovaný program AutoPEN Wavin, umožňující kompletní návrh těchto sítí.
Programový balíček AutoPEN Wavin zahrnuje moduly Situace pro odečet souřadnic trasy liniové stavby přímo ze situační mapy v prostředí AutoCad, Podélný profil kanalizace, sloužící k návrhu podélného profilu kanalizace a terénu, a Kubatury, umožňující specifikaci šachet a výpis podrobného výkazu výměr celého projektu.
Mezi hlavní výhody programu AutoPEN Wavin patří zařazení kompletního portfolia produktů Wavin Osma do příslušných modulů a také úzká spolupráce a podpora projektantů ze strany společnosti Wavin Osma. Projektanti v tomto nástroji získávají velmi užitečného pomocníka, který jim ušetří čas a zároveň poskytne maximální odbornou podporu v otázkách vhodných materiálů i pracovních postupů.
„Již dříve naše společnost nabídla projektantům specializovaný program určený k návrhům instalace vnitřního vodovodu a vytápění. Vzhledem k velmi pozitivní odezvě jsme se rozhodli rozšířit nabídku bezplatných programů o AutoPEN Wavin, který patří na poli softwarových řešení pro návrhy inženýrských sítí ke světové špičce,“ uvedl David Penc, marketingový a produktový manažer společnosti Wavin Osma.
Program je k dispozici paralelně ve dvou verzích – komerční a firemní. Firemní verze, která je k dispozici zdarma, primárně pracuje s produktovou základnou značek Wavin a Osma. Bezproblémovou komunikaci mezi firemní a komerční verzí programu AutoPEN zajišťuje speciální rozhraní, takže uživatelé firemní verze mohou libovolně otevírat, editovat a ukládat změny i v projektech vytvořených v prostředí komerčního programu, a zase naopak.
Firemní verze programu AutoPEN Wavin je zdarma k dispozici ke stažení v chráněné zóně pro projektanty na adrese www.wavin-osma.cz.
podle podkladů společnosti Wavin Osma