Průmysl a obchod

Snižování obsahu prachu ve spalinách

Poslední den veletrhu FOR THERM v pražských Letňanech si Komínová asociace – APOKS připravila diskuzi na téma „Snižování obsahu prachu ve spalinách“. Přímo na veletrhu bylo možné si prohlédnout odlučovač pevných částic, který zaujal množství návštěvníků. Problém zvýšeného množství pevných prachových částic v ovzduší společně s možností omezení spalování biomasy vyvolává značnou „publicitu“ tohoto tématu.

Opět jsme na našem stánku přivítali zástupce odborné veřejnosti. O snižování obsahu prachu v ovzduší a kotlíkových dotacích jsme se bavili s referentkou oddělení komunikace Státního fondu pro životní prostředí paní Michaelou Pulchartovou, dále jsme přivítali ředitelku Asociace dodavatelů montovaných domů Ing. Lenku Trandovou či cechmistra středočeského cechu kominíků České republiky pana Jiřího Rákosníka.

Problematika znečištění ovzduší lokálními spotřebiči rezonuje českou společností, a to především v souvislosti se zákazem používání kotlů 1. a 2. emisní třídy a němu vyhlášeným kotlíkovým dotacím. Téma dotací a výměny spotřebiče bylo opět velice probírané, ale oproti minulým letem je jasně patrný snížený zájem o toto téma. Lidé necítí potřebu výměny starých spotřebičů a ti, kteří je doposud nevyměnili často o jejich náhradu nemají zájem. Vliv těchto spotřebičů na kvalitu ovzduší je občany často bagatelizován a je upřednostňováno snadné řešení před řešením efektivním a komplexním. I z toho důvodu jsme dnes hovořili především o problematice znečištění ovzduší pevnými prachovými částicemi.

Spalování dřeva přispívá k nárůstu poletavého prachu (pevných částic) v ovzduší. Přestože v celkové bilanci není spalování pevných paliv hlavním jevem, při kterém jemné prachové částice vznikají, přispívá spalování dřeva ke znečišťování ovzduší. Zejména v oblastech s velkým množstvím obyvatel, kde provozovatelé spalovacích zařízení nevhodně a neoptimálně provozují své kotle, krby či krbová kamna, dochází ke značnému uvolňování pevných částic PM10 a menších do ovzduší, a to především v chladném období.

Jedním z možných řešení je instalace odlučovače pevných částic ve spalinách. Jedná se o zařízení využívající elektrické pole, které může být použito u většiny krbů, kamen či krbových vložek s výkonem do 25 kW (50 kW pro automatické kotle) bez ohledu na značku či provozní systém. Systémy, které jsou vybaveny odlučovačem tuhých znečišťujících látek, poté dosahují až 90% filtrační účinnosti.

Klíčovým faktorem je bohužel v současné době fakt, že odlučovače nejsou zahrnuty do optimalizačních dotačních programů, což při nákladovosti kolem 60.000,- Kč brání jejich rozšířenějšímu využívání.

Tisková zpráva