Průmysl a obchod

SITA otevřela v Plzni areál pro nakládání s průmyslovými odpady

Jeden z největších areálů pro nakládání s průmyslovými odpady v Plzeňském kraji otevřela v Plzni na Slovanech odpadová firma SITA CZ.
Za 26 miliónů korun vybudovala velkou halu pro skladování a lisování odpadů, plochu pro třídění a výměníkovou stanici, z níž dodává Plzeňské teplárenské teplo ze spalovny fungující v areálu už 15 let. Firma připravuje halu a třídičku na komunální odpad. ČTK to řekl šéf západní divize SITA CZ Miloš Krýda.
Areál, který se rozběhne 1. října, má roční kapacitu 17 000 tun průmyslového odpadu, z toho 6000 tun budou tvořit nebezpečné odpady. Už příští rok počítá firma, která má dlouhodobé smlouvy například s podniky působícími v areálu Škody Plzeň i s ČEZ, s naplněním až 70 procent kapacity.
Obdobné logistické centrum jako v Plzni už má firma v Praze, Brně, Ostravě a dokončuje ho v Olomouci. Preferuje se třídění a materiálové nebo energetické využití odpadů. Podnik nově vybudoval za šest miliónů korun výměník tepla, odkud směřuje energie do sousedních horkovodů Plzeňské teplárenské. Ročně půjde minimálně o 15 000 GJ, což městské teplárně uspoří 1400 tun uhlí. „Jde o čtyři procenta tepla, které vyrábí centrální zdroj pro Plzeň. Nakupujeme ho a dodáváme do sítě zkušebně od února," řekl technický ředitel Plzeňské teplárenské Jiří Holoubek. Energie vzniká ze spalování nebezpečného odpadu, kterého podnik loni, zejména z Fakultní nemocnice v Plzni a Karlovarské krajské nemocnice, zpracoval 2000 tun. Kapacita spalovny nemocničního odpadu je 2200 tun.
Plzeňský provoz s 80 lidmi chce v příštích letech rozšířit zpracování komunálního odpadu a elektroodpadu. „V roce 2012 bychom chtěli vybudovat halu včetně lisovací a drticí technologie na komunální odpad, tedy papír, plast a sklo," vysvětlil Krýda.
SITA patří do francouzské skupiny Suez Environnement, která zaměstnává v 37 zemích téměř 66 000 lidí ve dvou hlavních oborech, a to v úpravě a čištění vod a ve sběru a využití všech druhů odpadů. V Plzeňském kraji provozuje obecní skládku ostatního a nebezpečného odpadu v Břasích na Rokycansku. Od ledna 2009 je SITA stoprocentním vlastníkem firmy T.O.P. EKO Plzeň, tedy areálu spalovny a bývalé dřevovýroby, kterou firma dnes přetvořila na nový logistický areál. Západní divize SITA CZ obsluhující Plzeňský a Jihočeský kraj má 116 lidí a s provozy v Soběslavi a Temelíně zpracuje 80 000 tun odpadů ročně.
zpráva ČTK