Průmysl a obchod

SFŽP kontroluje v domácnostech využití dotací ze Zelené úsporám

Státní fond životního prostředí (SFŽP) zkontroloval stovky nedávno dokončených rekonstrukcí či novostaveb realizovaných se státní dotací z programu Zelená úsporám. Do konce září pracovníci fondu obešli 600 domácností, které zateplovaly, měnily okna či kotel s příspěvkem státu.
Kontroly vedle drobných pochybení upozornily podle webových stránek fondu i na stavební projekty, které vykazují známky podvodu. Takové případy bude řešit s příjemci dotací, ale i ve spolupráci s finančním úřadem či policií.
Celkem stát v Zelené úsporám rozdá zhruba 18 miliard korun, které utržil za prodej emisních kreditů na vypouštění oxidu uhličitého. Podle pravidel kjótského protokolu musí výnos z prodeje jít do ochrany klimatu. „Na základě smluv s kupci emisních kreditů by kontroly měly být uskutečněny u pěti procent realizovaných projektů," sdělila ČTK Jarmila Krebsová z odboru komunikace SFŽP.
K červenci bylo od začátku programu schváleno přes 64 000 žádostí za zhruba 16 miliard korun. S návštěvou kontrolorů tak může počítat přes 3000 domácností.
Kontroly provádějí pracovníci fondu, na pomoc si mohou přizvat odborníky, v případě podezření na podvod se obracejí na policii.
Kontroly mají prokázat, že žadatelé o dotace při rekonstrukcích a stavbách splnili smluvní podmínky a uspořili plánované množství energie. Pokud kontrola prokáže opak, hrozí domácnostem, že většinou desetitisíce až statisíce získané od státu budou muset vrátit.
Všechny peníze vrácené na základě kontrol staveb, ale i během kontrol projektů po dobu jejich celé administrace budou znovu zařazeny do Zelené úsporám a následně vyplaceny dalším žadatelům. Ministr Tomáš Chalupa Českému rozhlasu Rádio Česko řekl, že budou vloženy do zateplení a renovace veřejných budov. Kolik to bude peněz, si netroufá odhadnout, půjde podle něj zhruba o desítky miliónů.
Při kontrole stavby pracovníci fondu prohlížejí dokumenty, na místě zjišťují i kvalitu provedené práce. Že jejich projekt přijdou zástupci fondu zkontrolovat, se žadatelé dozvědí z předem zaslaného „oznámení o zahájení dohlídky". Kontrola má ověřit soulad skutečného stavu s informacemi uvedenými v žádostech o podporu. Pokud je zjištěna dílčí nesrovnalost, zápis z dohlídky putuje na fond, který rozhodne o dalším postupu.
O plánované kontrole se žadatel obvykle dozví minimálně pět pracovních dnů před termínem zahájení. !Vyžaduje-li to však splnění účelu dohlídky, může být její zahájení oznámeno kontrolované osobě nejpozději v den zahájení dohlídky přímo na místě. Jedná se zejména o případy, kdy je předem indikované podezření na podvodné jednání, korupci či v případě, že hrozí zmaření účelu a předmětu dohlídky," stojí v propozicích zveřejněných na webových stránkách fondu. Vedoucí kontrolní skupiny se na místě prokazuje písemným „pověřením k výkonu dohlídky na místě", podepsaným ředitelkou fondu a opatřeným kulatým razítkem, kontrolovaný si může vyžádat i občanské průkazy členů kontrolního týmu pro potvrzení jejich totožnosti.
Příští týden bude podle Chalupy zasedat rada fondu, aby vyhodnotila bilanci Zelené úsporám. Potom, co v létě rozhodla o přidělení dotace žadatelům, kteří po výzvě doplnili neúplné žádosti, podle něj už zbývá spočítat žádosti bez nároku na podporu.
zpráva ČTK