Průmysl a obchod

SFRB měl loni zisk 500 miliónů korun

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) loni hospodařil se ziskem 500 mil. Kč. Příjmy oproti plánu narostly hlavně díky tomu, že fond dostal z evropských fondů 600 mil. Kč na nový program Jessica. Největší výdaje měl s výplatou dotací v původním programu Panel. Vyplývá to z roční účetní závěrky, kterou projednala vláda.
Příjmy SFRB, který hospodaří s vlastními penězi a rozděluje také příspěvky z příslušných fondů EU, v loňském roce dosáhly 1,7 mld. Kč, výdaje činily 1,2 mld. Kč. Dalšími hlavními příjmy byly splátky z poskytnutých úvěrů za více než 700 mil. Kč a úroky z úvěrů dosahující 147 mil. Kč. Výnosy z vlastního jmění přesáhly 158 mil. Kč.
Nejvyšší částku ve výdajích SFRB činily výplaty úrokových dotací k původnímu programu Panel – téměř 900 mil. Kč, dále dotace k již uzavřeným „úvěrům 300“, kdy za každé narozené dítě je snižována výše jistiny úvěru. Obce dostaly úvěry na modernizace bytového fondu za celkem 13,5 mil. Kč.
Pro nové programy vyčlenil SFRB pro letošní rok 600 mil. Kč. Vláda navíc už před časem schválila změnu rozpočtu fondu, která by umožnila navýšit celkové dotace v programu Panel 2013+ o dalších 500 mil. Kč. Schválit tuto změnu ale musí ještě poslanecká sněmovna. Program Jessica podporující obnovu bytových domů má nastartovat letos na podzim. Pro pilotní projekt je připraveno 609,9 mil. Kč, které musí být vyčerpány do roku 2015.
zpráva ČTK