Průmysl a obchod

Senát schválil rozšíření akcí, které bude moci financovat SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury zřejmě bude moci financovat širší okruh investičních akcí než dosud. Umožnit mu to má novela zákona, kterou dnes schválil Senát. Nyní ji dostane k podpisu prezident. Fond by mohl nově rozdělovat peníze například na údržbu vodních cest na stavbu a údržbu překladišť zboží z železnice na ostatní druhy dopravy. Sněmovna navíc rozšířila možnosti fondu tak, aby mohl dávat peníze i na vybavení letišť na ochranu před terorismem.

Vláda navrhla, aby fond mohl nově rozdělovat peníze i na opravy místních komunikací v místech, kde kříží významné silnice nebo železniční trať. Poskytovat by mohl peníze i na pořizování strojů nezbytných pro výstavbu a modernizaci silnic, dálnic a regionálních i celostátních drah. Pokud nakoupené stroje budou ve vlastnictví státu, bude smět fond financovat i jejich opravy a údržbu. Místo financování údržby cyklostezek by měl nově dávat peníze na jejich opravy.

Novela umožní fondu dávat peníze na vybavení letišť na ochranu před terorismem a podobnými trestnými činy. Týká se to především regionálních letišť, která sice bezpečnostní požadavky splňují, ale jejich opatření jsou „na hraně.“

Fond bude také moci financovat i přeložky a opravy vodních toků vyvolané dopravními stavbami. Krajům nebo obcím bude smět poskytovat účelově vázané úvěry za nekomerční úrok.

Fond bude také opět smět zřizovat účty u běžných bank, nejen u České národní banky. Nyní smí mít účty jen u ČNB, která k nim ale nevydává platební karty. Zaměstnanci fondu proto nemůžou na služebních cestách platit kartami, což jim způsobuje potíže.

Státní fond dopravní infrastruktury je mimorozpočtový fond. Ve svém rozpočtu na letošek má téměř 66 miliard korun. Jeho účelem je rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest.

zpráva ČTK