Průmysl a obchod

Rockwool dbá na prevenci pracovních úrazů

Společnost Rockwool, výrobce izolačních materiálů z kamenné vlny, si opět připomněla Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V pátek 28. dubna proběhl v bohumínském areálu výrobního závodu Den bezpečnosti. Akce se účastní všechny výrobní závody skupiny Rockwool. Bohumínský závod zaměstnává 240 lidí.

Celá skupina Rockwool přijala i v letošním roce výzvu udržitelného rozvoje OSN a zavázala se do roku 2030 prosazovat kulturu nulové úrazovosti. Cílem je každoročně snížit počet úrazů s pracovní neschopností o 10 %. Skupině Rockwool se daří snižovat počet úrazů s pracovní neschopností dlouhodobě. Od roku 2010 snížila celá skupina úrazovost o 60 %.

Den bezpečnosti je součástí dlouhodobé kampaně zaměřené na prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání. Prostřednictvím různorodých aktivit pro zaměstnance i jejich rodiny společnost upozorňuje na nutnost zvyšování povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V rámci Dne bezpečnosti se zaměstnanci zapojili do soutěže „ještěrkářů“ ve zručnosti obsluhy vysokozdvižných vozíků. Nejlepší se podívají v září na národní šampionát Ještěrka cup do Prahy. Rodiče s dětmi hledali na kreslených obrázcích pracovní rizika. Smysl bezpečnostního pásu ukázal simulátor nárazu.

Společnost Rockwool si opět připomněla Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práciSpolečnost Rockwool si opět připomněla Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nácvik hašení se cvičnými hasicími přístroji pomáhal připravit zaměstnance na mimořádné události. Zajímavou formou byly prezentovány osobní ochranné pracovní pomůcky a také vstupní suroviny pro výrobu finálních produktů z kamenné vlny. Nově se celé akce účastnili také dodavatelé materiálů a služeb souvisejících s bezpečností práce, požární ochranou a životním prostředím od pracovních oděvů a pomůcek až po prostředky pro poskytování první pomoci.

Rockwool využívá přírodní sílu kamene k obohacení moderního bydlení. Výrobky z kamenné vlny mají vynikající tepelněizolační, akustické a protipožární vlastnosti.

tisková zpráva