Průmysl a obchod

RABF – metodika hodnocení kvality ve stavebnictví

Od 1. 10. 2016 platí nový zákon o veřejných zakázkách. Mnozí si s ním spojují naději, že už nebude soutěženo jen o nejnižší cenu, ale že se bude hodnotit i kvalita. Kvalita se dosud u projektů a staveb při sledování minimální ceny nabídky nedostala do pozice hodnoceného ukazatele. Nově se nabízí možnost využití ratingu RABF (Rating Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství) – metodiku hodnocení kvality ve stavebnictví.

„Pětiletá integrovaná reference firem a osob, kterou rating RABF představuje, si klade za cíl být doporučením do dalších zakázek a výběrových řízení. Od platnosti nového zákona o veřejných zakázkách se RABF nabízí jako možné nefinanční hodnocení účastníků veřejných soutěží,“ představuje řešení hodnocení kvality Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR – Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady programu Stavba roku.

Výše ceny projektu nebo stavby se sice dá jednoduše analyzovat, ale zatěžuje nebezpečím nekvality, nízké životnosti jednotlivých konstrukcí stavby a následně velkými náklady na provoz a údržbu staveb nás všechny.

Hodnocení kvality díla, které ještě není postaveno, nebo dodavatele, který ještě nespolupracoval se zadavatelem, je samozřejmě složitější. A do loňského roku na to ve stavebnictví ani nebyla připravena všeobecná metodika.

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na základě své téměř 25leté činnosti v hodnocení kvality staveb vytvořila metodiku, jak prokázat doloženě pětiletou referenci o činnosti soutěžitele. Vytvořila metodiku hodnocení kvality ve stavebnictví – rating RABF (Rating Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství). RABF je bodovým vyjádřením kvality účastníků ve vybraných dvanácti veřejných soutěžních přehlídkách za posledních pět let. Každý účastník soutěže získává body dle stanovených kritérií a tím vznikla integrovaná reference o firmách.

Nadace nabízí vypisovatelům veřejných zakázek možnost ověřit si dosavadní práci soutěžitelů, jejich schopnost a zájem dokončovat kvalitně svoji práci, nechávat ji posuzovat a osvědčovat tak svoji kvalitu a připravenost pro nové zakázky. „V současné době jsou zhodnoceny výsledky činností 669 firem a 755 fyzických osob (architektů a inženýrů),“ doplňuje Jan Fibiger: „Důležitou součástí metodiky hodnocení je otevřenost různým konkurenčním, oborovým, regionálním i celostátním soutěžím, ve kterých jsou jasná hodnotící kritéria, odborná nezávislá porota, kvalitativní ocenění a jsou nediskriminační. Vyzývám organizátory takových soutěží, aby se k nám připojili a rozšířili hodnocení kvality ratingem RABF.“

Do systému RABF byli v letošním roce zahrnuti všichni účastníci soutěže Stavba roku a ocenění účastníci z posledních pěti ročníků těchto přehlídek:
• Stavba roku, včetně Zahraniční Stavby roku, Nadace ABF,
• Cena Inženýrské komory, ČKAIT,
• Grand Prix, Obce architektů,
• Stavba roku Středočeského kraje,

• Urbanistický projekt roku, AUÚP a MMR,
• Fasáda roku, organizovaná firmou Baumit ,
• Nejlepší stavební firma, SPS,
• Známka kvality: Výrobek-technologie pro stavitelství a architekturu, Nadace ABF,
• Známka Ověřeno pro stavbu, SZV,
• Grand Prix, veletrhu FOR ARCH,
• Zlaté medaile, veletrhu IBF ,
• Nejlepší výrobce stavebnin, SPS.

Rating RABF je rozdělen do čtyř samostatných kategorií:
• rating hodnocení stavebních dodavatelů (v současné době 221 dodavatelů);
• rating hodnocení dodavatelů výrobků, technologií a služeb pro stavebnictví (132 firem);
• rating hodnocení fyzických osob (autorů dle autorského zákona a projektantů dle stavebního a autorizačního zákona), podílejících se na přípravě dokumentace staveb (755 architektů a inženýrů);
• rating hodnocení zhotovitelů projektové dokumentace (na základě občanského zákoníku, většinou právnických osob), (316 ateliérů a kanceláří).

Další údaje o ratingu RABF a postupnou aktualizaci hodnocených subjektů najdete na webové stránce www.rabf.cz.

tisková zpráva