Průmysl a obchod

PSJ mění název i organizační strukturu

Vstup do roku 2008 bude z pohledu české stavební firmy
PSJ ve znamení změn sledujících další růst
a rozvoj společnosti. Holdingová společnost přejde na divizní
uspořádání, když nadále budou samostatně působit pouze dvě dceřiné
firmy. Navíc bude PSJ holding, a. s., přejmenován na PSJ,
a. s.

Ve vlastní mateřské společnosti dojde s ohledem na nárůst
objemu produkce a silnou podporu nových oblastí rozvoje k členění
na divize. Ty budou fungovat od 1. ledna příštího roku jako
samostatné jednotky s jasně definovaným regionem působení a typem
produktu. Nadále však činnosti strategického významu, kontrolní
mechanismy a vybrané služby budou zajišťovány centrálně.
Pro oblast pozemního stavitelství budou vytvořeny Divize
Praha, Divize Čechy, Divize Morava a Divize Kapacity, v níž
dojde ke sloučení vlastních výrobních kapacit různého typu – HSV,
monolitické konstrukce, ocelové konstrukce, zemní práce a demolice
a mechanizace. Vedle toho vznikne Divize Developmentu, jež již dnes
v rámci PSJ řeší své samostatné projekty, koncepčně doplňující
tržní pozici společnosti. Další samostatnou divizí bude Divize
Exportu, která by v budoucna měla hrát jednu z klíčových aktivit v
rozvoji Skupiny PSJ.
Výrazného zeštíhlení dozná holdingové uspořádání Skupiny PSJ.
Dceřiné společnosti PSJ BRNO, PSJ Pelhřimov a PSJ SERVIS budou
začleněny do mateřské společnosti jako střediska. Firma PSJ
Slovácko byla odprodána. Právní samostatnost zůstane zachována
pouze u subjektů, které ve své činnosti překračují určitý rozměr a
jsou silnými hráči ve svém oboru, specializaci či regionu. Týká se
to firmy PSJ Hydrotranzit působící na Slovensku, která má ve svém
regionu silné postavení a disponuje velmi kvalitní
specializací na produktovody, a dále společnosti Ekoklima,
patřící k české špičce v oblasti techniky prostředí. Součástí
Skupiny PSJ nadále zůstávají další dceřiné firmy s jiným než
stavebním zaměřením. Jde o hotel Gustav Mahler, s. r. o.,
FC Vysočina Jihlava, a. s., Teniscentrum, a. s., GM, s. r. o., a
SOU PSJ.