Průmysl a obchod

Projekční firma Hydroprojekt CZ loni zvýšila zisk i tržby

Společnost Hydroprojekt CZ zvýšila v roce
2009 čistý zisk o 36 procent na 19,6 miliónu korun. Tržby
firmy z prodeje vlastních výrobků a služeb vzrostly
o 7 procent na 362 miliónů korun. ČTK to zjistila
z výroční zprávy firmy.

Hydroprojekt je předním tuzemským poradcem a projektantem
v oboru vodohospodářských a inženýrských staveb. Podmínky pro
podnikání ve vodním hospodářství byly podle Hydroprojektu loni
navzdory krizi lepší než v předchozích letech. Začaly totiž
projektové práce v souvislosti se získáváním peněz
z evropských fondů. Firma navíc měla dobrou zásobu práce
z předešlého období, která se týkala hlavně přestavby ústřední
čistírny odpadních vod v Praze.
Pětinu zákazníků firmy loni tvořily regionální vodárenské
společnosti. Druhým největším klientem Hydroprojektu byly
v roce 2009 města a obce. Přes 60 procent zakázek podnik
uskutečnil v oblasti čištění odpadních vod a kanalizace. Na 89
procent výnosů získala společnost z domácího trhu, zbytek
připadá na zahraničí. Průměrný počet zaměstnanců se loni ve firmě
mírně snížil o devět pracovníků na 259 lidí.
Hydroprojekt působí například v oblasti výstavby vodních
energetických zdrojů, zásobování vodou, kanalizací, čističek
odpadních vod, ale také při zabezpečování ochrany proti povodním.
Jediným akcionářem je švédská skupina Sweco. Kromě Česka podniká
Hydroprojekt na Slovensku a v Rusku.