Průmysl a obchod

Program Zelená úsporám bude od 17. srpna přístupnější


Program Zelená úsporám určený ke snížení energetické náročnosti
bydlení bude od 17. srpna pro žadatele přístupnější.

Nově budou dotace poskytovány i na pouze jedno
zateplovací opatření a z programu již nebudou vyloučeny
panelové domy.
Žadatelé mohou nově počítat s dotací na počáteční
projektovou dokumentaci. „Rozhodli jsme se upravit program
a vyjít vstříc i menším projektům s nižšími
investicemi, které povedou k energetickým úsporám
a zároveň ke snižování emisí, jako je například pouze výměna
oken,“ uvedl ministr životního prostředí Ladislav Miko. Podle Karla
Polaneckého z Hnutí Duha se ukázalo, že není jednoduché
odhadnout možnosti tisíce potenciálních příjemců. „Ukázalo se, že
většina majitelů domů není ochotná k jednorázovým vysokým
investicím ani s významnou dotační podporou. Úprava pravidel
umožňuje podporu zateplování krok po kroku,“ řekl.
Hospodářská komora České republiky (HK ČR) úpravy
v programu uvítala, nicméně upozornila, že by MŽP
v budoucnu mohlo jít ještě dále. „Jedná se zejména
o podporu výstavby v nízkoenergetickém standardu, která
není v aktuálním znění programu řešena. Další podstatnou
změnou, kterou by HK ČR uvítala, je umožnění přesunu části
finančních prostředků z prodeje emisních povolenek do jiné
oblasti než je bydlení, a to například do energetických úspor
v průmyslu,“ uvedl viceprezident HK ČR František Holec.
Rozšíření programu na průmyslu však dnes ministr Miko vyloučil.
„Pokud bychom nestačili částku vyčerpat na bydlení, tak ještě máme
obrovský prostor v zateplování veřejných budov, škol, školek,
nemocnic,“ upozornil Štěpánek s tím, že na tuto variantu by
hypoteticky mohlo dojít za rok nebo dva.
V oblasti zateplování bude napříště jedinou podmínkou
snížení potřeby tepla o 20 procent, k tomu může
stačit jen jedno opatření jako například výměna oken nebo zateplení
střechy. Podle dřívějších podmínek musel žadatel realizovat alespoň
dvě opatření.
Na financování projektové dokumentace Státní fond životního
prostředí (SFŽP) vyčlenil dohromady 50 miliónů korun, přičemž
tato dotace bude hrazena do konce března 2010 nebo do vyčerpání
peněz. Příspěvek bude fixní a bude se vyplácet v momentě
schválení žádosti o dotaci. „Jde nám především o motivaci
projektantů a veřejnosti, aby se sami začali zajímat, jak
mohou i oni snížit emise skleníkových plynů a náklady na
bydlení,“ řekl ředitel SFŽP Petr Štepánek.
Podle Štěpánka by fixní dotace v hodnotě 20 000
korun na jednu žádost měla stačit na celou dokumentaci nebo alespoň
pokrýt významnou část nákladů. Polovina z této částky je
určena na energetický výpočet, druhá polovina pak na samotný
projekt. V oblasti celkového zateplení fond navýší dotace na
více než 30 procent investičních nákladů, čímž se zájemcům
zkrátí doba návratnosti investice.
U panelových domů je pro splnění dotačních podmínek nutné
realizovat takzvané komplexní zateplení. Podmínky jsou podle
Štěpánka stejné jako u bytových domů, pouze
s přihlédnutím ke zvláštnostem konstrukce paneláků.
MŽP podle Mika reaguje na současnou hospodářskou recesi
a na skutečnost, že se brzy uskuteční další prodej emisních
kreditů v hodnotě pěti miliard korun. V současné době je
ve fondu 25 miliard korun. Pokud Češi do tří let nerozeberou
všechny miliardy, které nyní stát v programu nabízí, vrátí se
nevyčerpané peníze Japonsku, od nějž Česko prostředky za emisní
kredity získalo.
Program byl od svého spuštění předmětem kritiky kvůli nízkému
počtu podaných žádostí. SFŽP nyní eviduje od spuštění programu 205
žádostí, přitom MŽP předpokládalo asi 10.000 žádostí do konce roku.
„Možná byla přehnaná očekávání, že hned v květnu budeme mít
několik tisíc žádostí (…) Pro srovnání program Panel nabíhal tři
roky,“ řekl k rozjezdu programu Štěpánek.
O dotace lze žádat od konce dubna na krajských pracovištích
SFŽP. Lidé se k penězům dostanou i prostřednictvím
poboček tuzemských bank, které nabízejí i spolufinancování.
Banky se nyní předhánějí v nabídce zvýhodněné úrokové sazby.
Například Poštovní spořitelna nabízí 6,9 procenta. ČSOB
přichází se sazbou 7,7 procenta, přičemž ji klienti mohou
využít i na jiné „zelené účely“, které nepokrývá program
Zelená úsporám.
Program Zelená úsporám poskytuje dotace zaměřené na
zateplování domácností, výstavbu takzvaných pasivních domů
a instalaci obnovitelných zdrojů energie pro vytápění.
zpráva ČTK