Průmysl a obchod

Proběhne měření škodlivin kolem Knaufu

Ústecký kraj dohodne se Zdravotním ústavem metodu, podle které
budou změřeny imise formaldehydu v okolí závodu společnosti
Knauf Insulation v Krupce na Teplicku.
Krajský úřad oznámil, že metoda bude známa do konce listopadu.

Jejím cílem má být nejen zjištění imisního zatížení oblasti
Krupky, ale zejména určení zdroje znečištění. Kvůli vypouštění
škodlivin a jejich dopadu na lidské zdraví kritizuje firmu
například sdružení Zdraví pro Krupku a další ekologické organizace.
Knauf naopak argumentuje studiemi, podle kterých svému okolí
neškodí.
Metodu chce kraj konzultovat se zástupci České inspekce
životního prostředí i s Krajskou hygienickou stanicí. Podle
vedoucího odboru životního prostředí Jana Zadražila by Knauf neměl
vědět, kdy se budou jednotlivá měření provádět. Krajský radní
Antonín Terber uvedl, že objednané měření imisí prováděné podle
této metodiky by mělo potvrdit nebo vyloučit přítomnost
formaldehydu v okolí závodu, případně pomoci určit, odkud
pochází.
Miloslava Bačová ze sdružení Zdraví pro Krupku řekla, že
měření by mohla prokázat zdravotní rizika, kterým jsou lidé kolem
Knaufu vystaveni. Tvrdí, že firma sice neporušuje žádné platné
předpisy, ale to údajně neznamená, že není pro lidské zdraví
škodlivá. Podle ní je třeba, aby se měření kolem závodu dělala po
celý rok a odborníci pak zpracovali studii, která by rizika
vyhodnotila.
Měření vítá i Knauf. Mluvčí společnosti Milan Křivohlavý se
domnívá, že jeho výsledkem bude potvrzení stanoviska jejich
společnosti, podle kterého formaldehyd vypouštěný ze závodu lidské
zdraví neohrožuje.

Ekologické sdružení Arnika letos Knauf Insulation označilo za
největšího producenta rakovinotvorných a mutagenních látek v
Ústeckém kraji. Podle integrovaného registru znečištění loni
vypustil do ovzduší přes 3,1 tuny formaldehydu. Podle Křivohlavého
bude letos množství vypuštěného formaldehydu zhruba poloviční.