Průmysl a obchod

Prague Research Forum: Údaje o trhu s kancelářskými prostory za 4. čtvrtletí roku 2015

Prague Research Forum (PRF) zveřejnulo údaje o trhu s kancelářskými prostory za 4. čtvrtletí roku 2015. Členy PRF jsou společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield a JLL, které sdílejí základní informace o kancelářském trhu v Praze za účelem poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o jeho vývoji.

Nabídka kancelářských budov
Celková výměra moderních kancelářských ploch v Praze vzrostla ve 4. čtvrtletí roku 2015 na 3 222 400 metrů čtverečních. Kancelářské plochy třídy A dosáhly 69 % z celkové výměry, zbývajících 31 % představovalo kanceláře třídy B. Nejkvalitnější budovy třídy AAA zabírají 15 % z celkové výměry moderních kanceláří.
Ve 4. čtvrtletí byla dokončena jedna kancelářská budova, a to Enterprise Office Center, která přidala na trh cca 32 000 m² kancelářských ploch. Celkově bylo v roce 2015 v Praze dokončeno více než 190 000 m² kanceláří.
V současné době je v Praze ve výstavbě přibližně 123 700 m² kancelářských prostor. Ve 4. čtvrtletí začala výstavba první fáze projektu Rustonka (22 600 m²) a Dock 02 (8500 m²) v Praze 8. Navíc byla obnovena výstavba kancelářské budovy South Point (7500 m²) v Praze 4 a Butterfly (18 900 m²) v Praze 8, jejichž výstavba byla v minulosti pozastavena.

Realizovaná poptávka
Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací a podnájmů dosáhla ve 4. čtvrtletí roku 2015 objemu 161 800 m², což představuje 78% nárůst ve srovnání s předchozím čtvrtletím a celkově se jedná o nejsilnější čtvrtletní poptávku, která kdy byla na pražském trhu zaznamenána.
Největší objem pronájmů se uskutečnil v Praze 5 (35 %), v Praze 4 (29 %) a v Praze 8 (11 %).
Největšího podílu na celkové hrubé poptávce dosáhl sektor IT (37 %), který byl následován bankovním sektorem (15 %) a poradenskými společnostmi (10 %).
Celkový podíl renegociací nájemních smluv na hrubé realizované poptávce poklesl ve 4. čtvrtletí na 35 % ze 43 % ve 3. čtvrtletí 2015.

Významné pronájmy
Mezi nejvýznamnější transakce 4. čtvrtletí 2015 patřil nový pronájem společnosti SAP Business Services Central Europe (24 900 m²) v budově Metronom Business Centre v Praze 5, který byl následován renegociací Raiffeisenbank (18 800 m²) v budově City Tower v Praze 4, novým pronájmem společnosti Oracle (10 400 m²) v budově Aviatica v Praze 5 a renegociací O2 (10 400 m²) v BB Centru Gamma v Praze 4. 

Neobsazenost kanceláří
Míra neobsazenosti mezičtvrtletně klesla o 1,8 procentního bodu a ve 4. čtvrtletí 2015 tak dosáhla 14,6 %. Celkem bylo v Praze evidováno 470 800 m² volných kancelářských prostor. Nejvyšší míru neobsazenosti v tomto čtvrtletí vykazovala Praha 7 (32,7 %), Praha 10 (16,4 %) a Praha 6 (15,8 %). Naopak nejnižší míra neobsazenosti byla zaznamenána v Praze 8 (11,1 %) a v Praze 5 (11,9 %).

Nájemné
Nejvyšší dosahované nájemné v centru Prahy zůstalo stabilní a pohybovalo se v rozmezí 18,50–19,50 eur za metr čtvereční na měsíc. Ve vnitřním městě pokleslo nejvyšší dosahované nájemné na 14,50–16,00 eur za metr čtvereční na měsíc a ve vnějším městě zůstalo v rozmezí 13,00–14,50 eur za metr čtvereční na měsíc.
tisková zpráva

Příloha
Definice
Celková výměra –
Celková výměra dokončených kancelářských ploch (obsazených či neobsazených), nově postavených od roku 1990 nebo zrekonstruovaných, třídy A a B, obsazených majitelem nebo k pronájmu a budovy státní správy. Budovy s výměrou menší než 1000 m² jsou vyloučeny.
Nová nabídka – Nově dokončené nebo zrekonstruované budovy, které obdržely kolaudační rozhodnutí v daném období.
Podmínky pro zahrnutí do celkové výměry moderních kanceláří třídy A a B:
● dokončení nebo rekonstrukce po roce 1990,
● velikost pronajímatelné plochy alespoň 1000 m²,
● dostupné jednotky jsou inzerovány odpovídajícím způsobem.

Mezi nejvýznamnější hodnoticí kritéria pro kanceláře třídy A a B patří:
● rok dokončení/rekonstrukce,
● velikost a vzhled recepce,
● světlá výška kancelářských prostor,
● zdvojená podlaha,
● snížené podhledy,
● flexibilní rozvržení kancelářských prostor,
● klimatizace,
● možnost parkování,
● velikost souvislé kancelářské plochy,
● šetrnost budovy.

Další body může budova získat například za architektonické ocenění, otvíratelná okna, rezervní zdroj energie, externí stínění, moderní výtahy nebo možnost vstupu 24/7.
Realizovaná poptávka – Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou, prodanou nebo předprodanou uživatelům za uvedené období. Neobsahuje prostory pod nabídkou. Prostor je pronajat, pokud je podepsána smlouva. Celková realizovaná poptávka obsahuje i renegociace, prodloužení pronájmů a podnájmy, čistá realizovaná poptávka tyto transakce vylučuje.
Míra neobsazenosti – Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách na celkové výměře.
Nejvyšší nájemné – Dosahované nájemné za nové budovy, vysoké technické kvality v budovách v nejlepších lokalitách.
Podpronájem – Prostory nabízené k pronájmu současným nájemcem, který je smluvně vázán k nájmu prostor po delší dobu, než ve skutečnosti potřebuje.