Průmysl a obchod

Postřehy z konference Fórum českého stavebnictví 2011

V pražském hotelu Olympik Artemis se uskutečnilo oborové setkání klíčových hráčů stavebního trhu v ČR Fórum českého stavebnictví. Přineslo mj. seznámení s výsledky jednání Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) s vládou a parlamentem, návrhy řešení pro podporu rozvoje stavebního trhu v ČR, diskuse na téma očekávané novinky v pozemním stavitelství, v udržitelném stavění, v dopravní infrastruktuře či v územní přípravě staveb nebo zamyšlení nad pověstí českého stavebnictví.
Fórum českého stavebnictví 2011 se konalo pod záštitou premiéra Petra Nečase, organizátory byly SPS a společnost Blue Events. Účastnili se dodavatelé stavebních prací, výrobci stavebních materiálů, architekti, projektanti, developeři, zástupci státní správy i představitelé vysokých škol.
 
Prezident SPS Václav Matyáš řekl mj., že stát zatím pro odvrácení propadu českého stavebnictví příliš nedělá. Oživení bytové výstavby podle něj příliš nepomůže plánované sjednocení sazeb daně z přidané hodnoty. V dopravním stavitelství se téměř zastavily práce na přípravě budoucích staveb. „Velice vážným problémem je pokles zakázky, a to jak privátní, tak veřejné. U veřejných je snížení o 35 miliard a jde v podstatě o zastavení všech nově připravovaných staveb nejen v letošním, ale i v příštím roce. Především pro hráče aktivní v dopravní infrastruktuře to bude znamenat velké trauma,“ řekl Matyáš. Zopakoval také svoje dřívější tvrzení, že další pokles veřejných i soukromých investic může letos v Česku připravit o práci až 40 000 lidí a že propad mezi roky 2010 a 2011 v podílu bytové výstavby by mohl být až kolem padesáti procent.
 
Podle premiéra Petra Nečase situace ve stavebnictví jen odráží stav ekonomiky a veřejných financí. Oznámil vznik poradního sboru premiéra pro stavebnictví, který má mimo jiné zlepšit i spolupráci s odvětvím. Kromě zástupců stavařů v něm budou i úředníci z ekonomických ministerstev.
 
Podle Josefa Kotrby, odborníka z firmy Delloite, výkon oboru sráží například omezení veřejných investic do infrastruktury, konec výstavby slunečních elektráren nebo zásoba nemovitostí brzdící opětovné nastartování výstavby budov. Existují prý reálné obavy, že rok 2011 bude pro české stavaře ještě horší než rok 2010. „Proto je třeba se na straně stavebnictví soustředit na zvyšování efektivnosti a výkonnosti a na straně vlády na to, aby vládní poptávka měla spíše stabilizující charakter,“ řekl Kotrba.
 
Václav Pavelka ze společnosti Native PR hovořil o tom, že stavebníci mají ve společnosti celkem negativní image. A to nejen v rámci různých zpráv publikovaných médiích, ale také například v tuzemských televizních seriálech. Nejčastěji se zmiňuje neprůhlednost a korupce. Stavebníci jsou vnímáni jako věční stěžovatelé, ale přitom jako ti, kteří stavějí předražené dálnice. Tento negativní obraz samozřejmě ubírá na jejich důvěryhodnosti a ubírá jim to i zakázky. „Pozitivní atributy, například že stavebnictví je významným zaměstnavatelem nebo že je tahounem české ekonomiky, přiřazuje oboru málo lidí,“ řekl Václav Pavelka.
zpráva ČTK, wd