Průmysl a obchod

Podle DTZ narůstá poptávka po skladových a průmyslových plochách

DTZ, poradenská firma v oblasti realit, zaznamenalo výrazný
nárůst pronájmů na trhu se skladovými a výrobními prostory ve
druhém čtvrtletí tohoto roku. Celkem bylo pronajato
221 600 m2, nejvíce od poloviny roku 2008.

Jedná se tak o 41% nárůst oproti prvnímu čtvrtletí
a nárůst 147 % oproti stejnému období roku 2009.
Realizovaná poptávka očištěná o přejednání nájemních
smluv a relokací dosáhla 193 500 m2, což
představuje 79% nárůst mezikvartálně a 181% meziročně. Téměř
jednu třetinu transakcí zaujímaly předpronájmy skladových ploch,
které ještě nebyly dokončeny. S tím jak zůstává omezená nová
výstavba, nájemci stále více volí předpronájmy. „Výše uvedené
potvrzuje, že nájemci začali využívat nižšího nájemného a zajišťují
si skladové prostory za výhodných podmínek,“
shrnuje Lenka
Hartmanová, analytička DTZ.