Průmysl a obchod

Počet pracovníků ve stavebnictví do října meziročně stagnoval

Ve stavebních firmách v Česku pracovalo letos na konci třetího čtvrtletí 374 104 zaměstnanců a živnostníků, meziročně o 0,2 procenta méně. V porovnání se stejným obdobím předkrizového roku 2008 se jejich počet snížil zhruba o desetinu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Za posledních 19 let, kdy ČSÚ tato data eviduje, šlo na konci třetího čtvrtletí o třetí nejnižší počet.

České stavebnictví postihla krize v roce 2008 mnohem více než většinu ostatních oborů. Od roku 2008 klesalo pět let za sebou. V letech 2014 a 2015 vzrostlo o 7,1 procenta, respektive o 4,3 procenta. Bylo to způsobeno hlavně dočerpáváním evropských dotací z programového období 2007 až 2013. V roce 2016 kleslo o 5,6 procenta, loni si připsalo 3,3 procenta. Největší odliv pracovníků nastal mezi lety 2012 a 2013, kdy sektor opustilo zhruba 16.000 lidí. Letos za první pololetí stavební produkce vzrostla v souhrnu o 9,7 procenta.

Podle analytika Czech Fund Lukáše Kovandy je dlouhodobě nižší zaměstnanost v českém stavebnictví způsobena třemi faktory. Prvním je to, že se stavebnictví jako jediný obor české ekonomiky nedokázalo plně vzpamatovat z dopadu světové finanční krize. „Produktivita výroby sice roste pomaleji než třeba v průmyslu, ale přesto je pokles zaměstnanosti částečně třeba přičíst i růstu produktivity v posledních 15 letech. A za třetí ve stavebnictví nyní působí více zaměstnanců v rámci šedé, nedeklarované zóny. Zatímco v roce 2008 jich bylo zhruba 31 000, v současnosti je počet takřka dvojnásobný,“ uvedl Kovanda.

V dalších čtvrtletích očekává postupný růst zaměstnanosti v oboru, který bude těžit z celkové ekonomické prosperity a nutnosti rychlejšího čerpání evropských dotací.

Průměrná mzda ve stavebnictví na konci třetího čtvrtletí meziročně vzrostla o 7,7 procenta na 27 859 korun. V porovnání s celorepublikovým průměrem byla o 11,6 procenta nižší.

„Ve stavebnictví častěji pracují méně kvalifikovaní lidé a cizinci. Průměrná mzda ve stavebnictví je hluboce pod celorepublikovým průměrem. Někteří živnostníci v oboru plně nepřiznávají své příjmy, což snižuje jejich daňovou povinnost. Na trhu se tak stále můžeme setkávat s poskytováním slev v případě, že není požadováno vystavění faktury,“ dodal analytik BH Securities Štěpán Křeček.

zpráva ČTK

Počet pracovníků ve stavebnictví na konci 3. čtvrtletí (zdroj ČSÚ)