Průmysl a obchod

Okno FTT U6 bylo oceněno certifikátem Kvalitní okna

Střeší okno FTT U6 firmy FAKRO získalo jako jediné na trhu certifikát Kvalitní okna pro pasivní stavby. Certifikát vydal Výzkumný a vývojový ústav dřevařský (Timber Institute) v Praze a potvrzuje, že okno FTT U6 je díky svým mimořádným parametrům vhodné k použití v nízkoenergetických a pasivních stavbách.

Okno FTT U6 je specifické střešní okno se zasklením osazeným ve speciálně vyprojektovaném rámu křídla, který je konstruován ze širších dřevěných profilů ve srovnání se standardním oknem. Tato konstrukce minimalizuje vznik tepelných mostů. Okno je vybaveno čtyřnásobným systémem těsnění. Jedná se o kyvné okno se závěsy umístěnými nad polovinou výšky okna, zajišťujícími pohodlný přístup k otevřenému oknu i vysokým osobám. Součinitel prostupu tepla Uw = 0,71 W/m².K s těsnicím lemováním EHV-AT Thermo.

Střeší okno FTT U6Certifikát Kvalitní okna pro pasivní stavbyRazítko Kvalitní střešní okna pro pasivní domy

Prioritou společnosti FAKRO je vytvářet energeticky úsporné výrobky, které přispívají k omezení provozních nákladů staveb a k ochraně životního prostředí.

tisková zpráva