Průmysl a obchod

OHL ŽS loni podle prvních odhadů stouply výnosy i zisk

Pětka na českém stavebním trhu, brněnská společnost OHL ŽS,
očekává podle prvních odhadů nárůst výnosů v loňském roce
o zhruba sedm procent na 12,8 miliardy korun. Také hrubý
i čistý zisk by měly být mírně nad úrovní roku 2008, kdy firma
dosáhla čistého zisku 189,91 miliónu korun.

Vyplývá to z informací, které na webových stránkách firmy
uvedl její generální ředitel Michal Štefl.
Ekonomická krize se podle něj nevyhnula ani oborům
a regionům, ve kterých OHL ŽS působí. Investoři, pro které
firma pracuje, proto začali vyvíjet tlak na důslednou úspornost
zakázek. V mnoha případech byly také pozdrženy rozvojové
investice, zároveň banky omezily přístup k úvěrům.
„Naše společnost však bez ohledu na tyto vnější faktory
prošla rokem 2009 dá se říct ‚bez ztráty kytičky‘,
“ uvedl
Štefl. Dosažených 12,8 miliard výnosů je počítáno podle evropského
standardu IFRS, v českém statistickém systému je to
o několik miliard více, podotkl. „Ekonomické výsledky –
hrubý i čistý zisk – se v zásadě pohybovaly mírně nad
úrovní předloňského roku,“
dodal šéf firmy.
„Domníváme se, že v příštích pěti letech bychom měli
dosáhnout úrovně jedné miliardy eur, což je hodnota, která by nás
měla přivést na srovnatelnou rovinu s ostatními čtyřmi velkými
stavebními společnostmi republiky,“
uvedl Štefl.
Kromě českého trhu patří k těm dalším důležitým pro firmu
také Maďarsko, Ázerbájdžán, Slovensko a Černá Hora. Podíl
zahraničních zakázek na obratu firmy přesáhl úroveň 20 procent.
Podle jednotlivých oborů se nejvíce zakázek týkalo železničních
staveb (40 procent), silničních a inženýrských staveb (29
procent), pozemních (22 procent) a vodohospodářských staveb (7
procent).
Letos chce OHL ŽS posilovat své působení v zahraničí,
například na slovenských železničních koridorech i na
zakázkách v oblasti pozemního stavitelství. V Maďarsku se
chce firma výrazně účastnit v soutěžích na stavby železnic
i dálnic. V průběhu prvního pololetí příštího roku by
rovněž měla pokračovat výstavba silničních staveb
v Ázerbájdžánu. Rozvíjet hodlá i své působení
v Polsku a Rusku.
„Dále by měla pokračovat výstavba železnice
Nikšić–Podgorica v Černé Hoře a budeme soutěžit některé
zakázky s podporou České exportní banky v Bosně
a Hercegovině, Republice srbské a v Srbsku
samotném,“
uvedl Štefl. Zajímavé je pro firmu
i Chorvatsko a Bulharsko, ve kterém OHL ŽS zvítězila
v tendru na třetí stavbu koridoru Plovdiv–Svilengrad.
OHL ŽS, a. s. (původně ŽS Brno, a. s.), je součástí
mezinárodní španělské stavební a investiční skupiny OHL.
V roce 2008 zaměstnávala 1800 lidí. Skupina OHL (Obrascón
Huarte Lain, S. A.) působí v Evropě, Asii, Africe
i Americe ve výstavbě a koncesích na provozování
infrastruktur.
 
Výnosy OHL ŽS podle standardu IFRS v letech 2003 až
2009:
Rok
Výnosy podle IFRS [mld. Kč]
Meziroční nárůst/pokles [%]
2003
6,53 
 
2004
6,17
–5,5
2005
7,31
+18,5
2006
8,80
+20,4
2007
9,82
+11,6
2008
12,03
+22,5
2009
12,84
+6,7
zdroj: OHL ŽS
 
zpráva ČTK