Průmysl a obchod

Od ledna do dubna 2017 byly zadány veřejné zakázky na projektové práce v rekordní hodnotě 6,86 miliardy

Za první čtyři měsíce letošního roku bylo konkrétním dodavatelům zadáno 522 veřejných projektových zakázek, přičemž jejich celková hodnota 6,86 miliardy je větší než objem ukončených výběrových řízení v celém minulém roce dohromady. Od ledna do dubna 2017 pak bylo vyhlášeno celkem 98 nových tendrů v hodnotě 1,2 miliardy korun, což naopak v meziročním srovnání představuje dvoupětinový pokles počtu a dvoutřetinový pokles objemu.

Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci dubna 2017.

V dubnu letošního roku vypsali veřejní investoři 19 výběrových řízení na projektové práce v celkové hodnotě 251 miliónů korun, což v meziročním srovnání představuje poloviční pokles počtu i objemu (53,7, resp. 47,5 procenta) vyhlášených soutěží.

Největší výběrové řízení tohoto měsíce v hodnotě 84 mil. Kč oznámila SŽDC na úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS vč. DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou–Roudnice nad Labem (mimo) a v úseku Roudnice nad Labem–státní hranice SRN.

V prvních čtyřech měsících roku 2017 se ve Věstníku veřejných zakázek objevilo celkem 98 soutěží na projektové práce v souhrnné hodnotě 1,2 miliardy korun. Oproti srovnatelnému období minulého roku jde o dvoupětinový (42,4 procenta) pokles počtu a zároveň více než dvoutřetinový (69,9 procenta) pokles objemu vypsaných výběrových řízení. Je však třeba brát v úvahu, že meziroční srovnání hodnot investic bylo výrazně ovlivněno velkými zakázkami z ledna 2016 (E.ON Distribuce a Dopravní podnik hl. m. Prahy).

Od ledna do dubna 2017 státní investoři ukončili a zadali konkrétním projektovým firmám celkem 522 zakázek. Oproti srovnatelnému období minulého roku jde o nárůst téměř trojnásobný (177,7 procenta). Souhrnný objem zadaných zakázek přitom dosáhl hodnoty 6,86 miliardy korun, což je více než v celém předešlém roce a v meziročním srovnání představuje 9,5násobný (847,3 procenta) nárůst projektových investic. Vývoj byl významně ovlivněn změnou zákona o veřejných zakázkách z října 2016. Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

tisková zpráva