Průmysl a obchod

Od ledna do července dosáhly veřejné investice na projektové práce dvojnásobku loňského objemu

V prvních sedmi měsících roku 2016 zadali veřejní investoři celkem 288 výběrových řízení na projektové práce v hodnotě 4,8 miliardy korun, což nadále představuje tříleté maximum. V meziročním srovnání ukončili státní investoři o třetinu více soutěží, jejich hodnota však byla o pětinu nižší než v minulém roce. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci července 2016.

V červenci letošního roku vypsali státní investoři 27 výběrových řízení na projektové práce v celkové hodnotě 314 mil. Kč, což v meziročním srovnání sice představuje z hlediska počtu mírný pokles o 6,9 procenta, ale z hlediska objemu jde o výrazný čtyřpětinový nárůst (80,5 procenta). „Největší výběrové řízení měsíce července v hodnotě 91,2 miliónů korun vypsalo Ředitelství silnic a dálnic ČR na stavební dozor na dálnici D48 v úseku Hulín–Fryšták,“ říká Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

Oproti srovnatelnému období minulého roku představuje 288 výběrových řízení více než poloviční nárůst počtu zakázek (54,0 procenta) a dvojnásobný nárůst jejich objemu (100,7 procenta). V obou ukazatelích se přitom jedná o rekordní stav za poslední tři roky, tedy za celou dobu sledování (2013 – 70 výběrových řízení v hodnotě 436 mil. Kč, 2014 – 102 výběrových řízení v hodnotě 1,4 miliardy korun, 2015 – 187 výběrových řízení v hodnotě 2,4 miliardy korun). Významný podíl na daném stavu mají velké letošní zakázky od E.ON Distribuce, Dopravního podniku hl. m. Prahy a Středočeského kraje.

Z výše uvedených výběrových řízení bylo zatím veřejnými investory ukončeno a zadáno konkrétním projektovým firmám 29 procent, což představuje jen 11 procent z celkového objemu ve vypsané hodnotě 532 mil. Kč. Reálně však byly tyto zakázky zadány za 428 mil. Kč, tedy přibližně o pětinu (20 procent) méně, než jaká byla jejich hodnota při oznámení. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek (zhruba 2 procenta z celkového objemu) zbývají v systému stále ještě soutěže v hodnotě 4,2 miliardy korun.

V prvních sedmi měsících letošního roku státní investoři ukončili a zadali konkrétním projektovým firmám 378 zakázek, což představuje v meziročním srovnání třetinový nárůst (33,6 procenta). Jejich celková hodnota přitom dosáhla 1,73 miliardy korun a v meziročním srovnání se tak naopak jedná o pětinový pokles (20,2 procenta). Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat.

tisková zpráva