Průmysl a obchod

Obrat koncernu Xella v roce 2009 klesl o 16 procent

Koncern Xella si v krizovém roce 2009 vedl v porovnání s celkovým vývojem stavebnictví dobře: sice se nepodařilo udržet konsolidovaný obrat koncernu na rekordní úrovni z roku 2008 (1,4 mld. eur) a výsledek ve výši 1,2 mld. eur znamenal 16% pokles pod tuto hranici, operativní výsledek poklesl o 22 % z 281 mil. na 219 mil. eur, ale celoročně společnost vytvářela stabilní volné cashflow ve výši 141 mil. eur.
Výhodou Xelly je širší portfolio se třemi obchodními oblastmi (stavební materiály, systémy pro suchou výstavbu a výroba vápna) a nadnárodní struktura koncernu – Xella provozuje více než 90 závodů a prostřednictvím svých odbytových organizací působí ve více než 30 zemích světa, které reprezentují stabilní západoevropské trhy, progresivně se rozvíjející trhy východní Evropy a rovněž nové trhy, jako je například Čína. Stavební výrobky koncernu jsou navíc vnímány jako řešení pro energeticky úspornou výstavbu zaměřenou na zdravé bydlení, což vyhovuje současným trendům.
Koncern dokázal již při prvních náznacích hospodářské krize zareagovat, omezil kapacity a nastartoval program snižování nákladů. Počet stálých zaměstnanců poklesl o 851, tedy o 11 % z původních 7767 na 6813 zaměstnanců pracujících na plný úvazek ke konci roku 2009. 
Již zahájená výstavba nových závodů Ytong v Číně, Bosně a Hercegovině, v Rumunsku, Polsku a vápenky v Rusku byla dokončena a tyto podniky již zahájily provoz. Objem investic
Celkově se objem uskutečněných investic snížil zhruba o třetinu z cca 150 mil. na cca 100 mil. eur.
Zatímco zdicí stavební materiály Ytong, Silka a Hebel se etablují v prvé řadě v oblasti novostaveb, oblast suché výstavby se v zesílené míře zaměřuje na modernizace a renovace. Portfolio doplňuje výrobce vápna – závod Fels-Werke GmbH. Jednoznačně největší obchodní divize, Xella Baustoffe (stavební materiály), byla vystavena náročnému konkurenčnímu boji, dokázala se ovšem prosadit lépe než ostatní konkurenti působící na trhu. Závody dodávající na trh systémy pro suchou výstavbu (Fermacell) a vápno (Fels) vykázaly oproti tomu stabilní vývoj jak po obratové stránce, tak po stránce hospodářského výsledku.
Obchodní divize Xella Baustoffe (stavební materiály), celosvětově největší výrobce zdicích stavebních materiálů z pórobetonu a vápenopískových tvárnic, zaznamenala pokles obratu o 21 % na 836 mil. eur (v roce 2008 cca 1055 mil. eur). Největší propady zaznamenaly východoevropské trhy. V Německu se díky intenzivnímu úsilí v oblasti prodeje podařilo dodržet plánovaný objem obchodu. Potěšující byl vývoj prodeje tepelněizolačních desek Ytong Multipor, což je produkt vyráběný čistě na bázi minerálů bez vláken, který se používá pro tepelnou izolaci vnějšího i vnitřního zdiva, podzemních garáží a rovných střech.
Obchodní divize Trockenbau-Systeme (systémy pro suchou výstavbu), která nabízí značku Fermacell dosáhla obratu 169 mil. eur, a vyrovnala tak výsledek z minulého roku. Mírné ztráty v prodeji zaznamenané v Německu se podařilo vyrovnat díky nárůstu odbytu především ve Francii, Velké Británii a v Itálii. Zlepšení produktivity a striktní řízení nákladů vedly k vylepšení celkového výsledku.
V obchodní divizi Kalk (výroba vápna) těžila společnost Fels Werke GmbH ze širokého portfolia zákazníků rozptýleného do různých průmyslových odvětví s různými aplikačními oblastmi. Dodávky vápenných produktů směřující do ocelářského průmyslu pokulhávaly kvůli slabé konjunktuře v tomto průmyslovém odvětví za loňským objemem dodávek. Celkově proto došlo k mírnému poklesu obratu o 6 % z 229 mil. eur na 216 mil. eur. Výstavbou velkokapacitní vápenky ve městě Tovarkovo v regionu Kaluga, 200 kilometrů jihozápadně od Moskvy, položila společnost Fels základní kámen k ziskovému růstu v tomto regionu. Závod je v současnosti vytížený a bude se dále rozšiřovat.
Na rok 2010 očekává koncern, že obrat ve velké části východní Evropy, zvláště pak v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku, bude i nadále klesající.
Vedle silných značek a finanční stability spatřuje Xella nosné pilíře svého střednědobého rozvoje v synergických efektech panujících především mezi produktovými skupinami pórobeton a vápenopísková tvárnice a trendem energetických úspor. Za předpokladu oživení hospodářského rozvoje počínaje rokem 2011 plánuje koncern navázání na trend hospodářského růstu minulých let.
Vlastníky koncernu Xella jsou společnosti Private Equity Gesellschaften PAI partners a Goldman Sachs Capital Partners. Pro celou skupinu pracovalo na konci roku 2009 přes 6800 lidí, což je meziročně o 11 procent méně.
 
Výsledky Xella CZ
Podle údajů firmy letos zaznamená výroba zdicích materiálů pro bytové stavby v Česku letos propad téměř o 20 % (vloni 14 %). Produkce pro kancelářské a průmyslové stavby naopak zmírní meziroční pokles na zhruba 22 % z propadu o 33 % v roce 2009. Podobně jako většina firem pocítila také Xella CZ minulý rok dopad hospodářské krize na svých výsledcích.
Tržby firmy Xella CZ podle výroční zprávy firmy klesly na 1,7 miliardy korun z předloňských 2,2 miliardy. Čistý zisk se firmě snížil na 551,7 miliónu korun ze 790,4 miliónu v roce 2008. 
Výrazně se omezila výstavba bytových domů a obchodních center. Pro Xellu to v této oblasti podle výroční zprávy firmy znamenalo pokles zakázek o 60 procent. Podniku se loni na tuzemském trhu nedařilo naplnit výrobní plán. Kvůli tomu musela přejít ze čtyřsměnného na třísměnný provoz a snížit počet zaměstnanců o 36 lidí.
mi, zpráva ČTK
 
Tabulka: Hospodářské výsledky společnosti Xella CZ
 Rok
Čistý zisk (v tis. Kč)
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (v tis. Kč)
 2009
551 744  
1 737 590  
 2008
790 430  
2 155 743  
 2007
668 130  
1 933 839  
 2006
358 891  
1 507 797  
 2005
356 179  
1 422 367