Průmysl a obchod

Objem veřejných zakázek na stavební práce přesáhl v 1. pololetí 60 miliard

V první polovině letošního roku našly stavební firmy ve Věstníku veřejných zakázek celkem 1792 soutěží v souhrnné hodnotě 62,1 miliardy korun. Aktivita veřejných investorů v ukončování soutěží však má stále zápornou bilanci a objem zadaných zakázek vykazuje v meziročním srovnání dvoupětinový pokles. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek na konci června 2016.

V červnu roku 2016 bylo veřejnými investory vyhlášeno 330 výběrových řízení na stavební práce v hodnotě 10,7 miliardy korun. To oproti předchozímu roku představuje téměř třetinový (30,4 procenta) nárůst počtu zakázek a bezmála pětinový (18,1 procenta) nárůst jejich objemu. Největší výběrové řízení měsíce června v hodnotě 1,3 miliardy korun vypsal Královéhradecký kraj na modernizaci a dostavbu oblastní nemocnice Náchod.

V první polovině letošního roku se od ledna do června objevilo ve Věstníku veřejných zakázek dohromady 1792 soutěží v celkové hodnotě 62,1 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje čtvrtinový (26,9 procenta) nárůst počtu a téměř pětinový (17,3 procenta) nárůst objemu investic.

Z výše uvedených výběrových řízení již byla státními investory třetina (31 procent) ukončena a zadána konkrétním stavebním firmám. Z celkového objemu to představuje 22 procent. Původní vypsaná hodnota těchto zakázek byla 13,7 miliardy korun, avšak reálně byly tyto zakázky soutěženy za 11 miliard korun, což je o pětinu (20 procent) méně. Po odečtení zadaných a zrušených zakázek (zhruba 4 procenta celkového objemu investic) zbývají v systému ještě výběrová řízení v hodnotě 46,1 miliardy korun, tedy 74 procent.

Konkrétním dodavatelům bylo během prvních šesti měsíců roku 2016 zadáno 1901 stavebních zakázek v celkové hodnotě 33,8 miliardy korun. To v obou sledovaných kritériích představuje v meziročním srovnání výrazný pokles o 28,8, respektive 39,7 procenta. „Některá zadávací řízení stále probíhají, a proto lze očekávat, že v dalších měsících dojde ještě k aktualizaci a upřesnění dat,“ doplňuje Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

tisková zpráva