Průmysl a obchod

O dotaci z programu Nová Zelená úsporám dosud žádá 2000 lidí

Státní fond životního prostředí (SFŽP) eviduje po prvním týdnu od zahájení příjmu žádostí o dotace z programu Nová Zelená úsporám zhruba dva tisíce zájemců. Počet žádostí by mohl být vyšší, kdyby byl dostatek kvalifikovaných odborníků, kteří jsou oprávněni zpracovávat energetické audity. ČTK to řekl viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Pavel Ševčík. Audity jsou povinnou součástí každé žádosti.
„Počet auditorů je podle mých informací limitující pro počet žádostí. Je jich málo a vůbec nestíhají audity zpracovávat,“ uvedl.
To ČTK potvrdil náměstek Úseku řízení ostatních programů SFŽP Jaroslav Hrubeš. „Zatímco u původního programu Zelená úsporám tento audit mohlo dělat zhruba 25 tisíc inženýrů sdružených v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), dnes má nově toto oprávnění pouze zhruba 1200 certifikovaných auditorů,“ poznamenal. Podle něj ale ani toto číslo není přesné, reálně prý je aktivních auditorů ještě méně. „Ze zkušenosti navíc víme, že pouze zhruba jedna třetina z tohoto počtu je schopná audity dělat. Polovina navíc sice potřebné razítko má, ale tuhle činnost nevykonává,“ dodal Hrubeš.
Zájemci o dotaci na energeticky úsporná opatření tak často naráží na to, že jsou auditoři nyní zaneprázdnění a musí lidi odmítat nebo objednávat na později.
Auditorů je nedostatek také podle Luďka Lošťáka ze společnosti Comfort Space, která energetické audity zpracovává. Podle něj je však problém ještě jinde. „Některé požadavky fondu jsou velmi přísné a už samotné zpracování žádosti je extrémně administrativně náročné. To úplně zbytečně komplikuje přístup žadatelů k dotacím,“ upozornil Lošťák, podle něhož by bylo vhodné některé části programu upravit.
Podmínky pro získání dotace SFŽP vyhlásil 13. června, příjem žádostí začal 12. srpna. Během prvního dne dorazilo 1213 žádostí za 275 miliónů korun. Na konci týdne celkový objem peněz překročil hranici 400 miliónů korun.
Ministerstvo životního prostředí na podporu vyčlenilo miliardu korun, dalších 800 miliónů plánuje přidat z emisních povolenek a od úřednické vlády v demisi má slíbenu jednu až dvě miliardy korun z prostředků státního podniku Lesy ČR. První výplaty peněz plánuje MŽP na podzim a ukončení příjmu žádostí až vyčerpáním stanovené alokace, nejpozději však 29. listopadu.

zpráva ČTK