Průmysl a obchod

Nový most v Jindřichově Hradci

Nevyhovující provizorní most přes Nežárku v Horním Žďáru, části Jindřichova Hradce, nahradilo zcela nové přemostění. Projekt, který sníží hlučnost automobilového provozu, stál 12 mil. Kč. Stavbu dlouhou přes 30 metrů realizovala EUROVIA CS.
Most je spojnicí silnice I/34 s místní komunikací v části Horní Žďár v Jindřichově Hradci. „Provizorní ocelový příhradový most byl nahrazen jednotrámovým rámovým mostem z předpjatého betonu o jednom poli. Kromě zajištění lepšího přemostění a snížení hlučnosti stavba také odstranila dosavadní středový pilíř z koryta řeky a tím se zlepší průtočné podmínky,“ doplňuje přínos nové stavby ředitel závodu České Budějovice Ing. Zdeněk Novák.
Pod most bylo nově přeloženo a zavěšeno vodovodní potrubí. Ostatní kabelové vedení se přesunulo do chrániček v římsách. Součástí projektu byla také výstavba 1,25 m širokého chodníku.
 
Nový most přes Nežárku v Jindřichově Hradci-Horním ŽďáruZákladní informace:
Stavba: Most přes řeku Nežárku v místní části Horní Žďár
Objednatel: Město Jindřichův Hradec
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.
 
Základní údaje:
Jednopólový plnostěnný rámový most, železobetonová konstrukce
Délka přemostění: 24,4 m
Délka mostu: 32,0 m
Šířka mostu: 5,8 m
Výška mostu nad terénem: 4, 75 m
Stavební výška mostu: min. 0,79 m
Zatížitelnost: B 22/40 t
 
tisková zpráva