Průmysl a obchod

Nová barva pro desky Activ’Air firmy Rigips

Společnost Rigips přichází s novým vnitřním nátěrem pro sádrokartonové desky s technologií Activ’Air s názvem AirMal. Sádrokartonové desky s technologií Activ’Air, které Rigips uvedl na trh zhruba před dvěma roky, se stávají stále vyhledávanějším sortimentem. Lidé se čím dál víc zajímají o zdravý životní styl a záleží jim na maximálním komfortu bydlení či pracovního prostředí.

Technologie Activ’Air, kterou Rigips přidává do svých sádrokartonových desek, odbourává škodlivý formaldehyd z ovzduší a tím přispívá k čistému a zdravému vzduchu v interiéru. Složka Activ’Air trvale odstraňuje až 70 % formaldehydu v ovzduší a je účinná po dobu minimálně 50 let. Formaldehyd je jedna z nejčastějších organických nečistot v ovzduší, která může způsobit zdravotní potíže.

Nová barva AirMal pro desky Activ’Air firmy Rigips

Activ’Air vyžaduje prodyšné barvy
Aby technologie Activ’Air opravdu fungovala, je potřeba používat vhodné finální nátěry. Pro desky Activ’Air platí stejné zásady jako pro ostatní typy sádrokartonu. Používají se disperzní barvy na bázi akrylátové nebo polyvinylacetátové disperze. Nejsou vhodné nátěry na minerální bázi (vápenné, na bázi vodního skla) ani nátěry hliníkové.

Pro funkčnost technologie Activ’Air se doporučují nátěry co nejvíce prodyšné, tj. s co nejnižší hodnotou sd. Hodnota sd neboli ekvivalentní difuzní tloušťka charakterizuje těsnost materiálu. Udává, jakou tloušťku v metrech by musela mít vrstva vzduchu, aby kladla vodní páře stejný difuzní odpor jako příslušná vrstva materiálu.

AirMal je vnitřní nátěr speciálně vyvinutý pro sádrokartonové desky s technologií Activ’Air. Jedná se o vodou ředitelný, sněhobílý, tónovatelný, otěru odolný a vysoce kryvý nátěr. Je velmi prodyšný, jeho hodnota sd je 0,02 m. Je ředitelný čistou vodou. Vyrábí se v barevných odstínech podle vzorníku WEBER color line. Tónování lze též provádět tónovacími barvami vhodnými pro disperzní nátěry. AirMal se prodává v balení 15 kg.

podle podkladů společnosti Rigips