Průmysl a obchod

Na rekonstrukce panelových domů půjde dalších 500 miliónů

Poslanci schválili navýšení rozpočtu programu Panel 2013+ o 500 mil. Kč. Pro hlasovalo 104 přítomných poslanců napříč politickými stranami, proti nebyl nikdo. Už dříve návrh Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) odsouhlasila vláda.
Dopad na státní rozpočet to nebude mít žádný, jde o peníze, které má fond na svém účtu. Na konci minulého týdne SFRB evidoval 78 žádostí v požadované výši úvěrů 372,9 mil. Kč. Úvěr má v současnosti přislíben 36 žadatelů, kteří chtějí celkem 191,5 mil. Kč. Žadatelé chtějí úvěr nejčastěji využít na zateplení budovy, výměnu oken a výměnu nebo opravu balkonů. Úvěrovou smlouvu vedení fondu dosud uzavřelo se čtyřmi zájemci, kteří dostanou celkem 18,3 mil. Kč.
Žádosti o úvěr mohou podávat vlastníci bytového fondu, tedy právnické i fyzické osoby, města a obce, družstva a společenství vlastníků jednotek. Úvěr lze využít pro opravy poruch domů, pro snížení energetické náročnosti domů, modernizaci bytových jader či opravy společných prostor.
Nízkoúročené úvěry bude poskytovat přímo SFRB. Úrok bude fixován po celou dobu splácení, kterou je možno sjednat až na 30 let, a úvěr může krýt až 90 procent výdajů. Žadatel musí podat žádost před zahájením stavebních prací a minimálně po dobu pěti let dům musí sloužit k bydlení.
zpráva ČTK