Průmysl a obchod

Na ČVUT vznikla první databáze dopadů stavebnin na životní prostředí

V Česku vznikla první databáze s informacemi o ekologických dopadech tuzemských stavebních výrobků. Databázi s názvem Envimat vyvinula Fakulta stavební ČVUT. Škola to oznámila ČTK v tiskové zprávě.
„Spotřebu provozní energie budovy dnes dokážeme bez problémů spočítat, ale abychom mohli posoudit celkové dopady budovy na životní prostředí, musíme umět spočítat i její svázanou energii, tedy energii spotřebovanou na výrobu použitých stavebních materiálů a technologií,“ uvedl vedoucí katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT Petr Hájek.
Databáze Envimat má za cíl shromažďovat standardizovaná a ověřená data o stavebních materiálech a konstrukcích v mezinárodně uznávaném formátu EPD (Environmental Product Declaration). První firmou, která do Envimatu zanesla profily svých výrobků, je producent izolačních materiálů Knauf Insulation.

zpráva ČTK