Průmysl a obchod

MŽP zamítlo výstavbu lanovky na šumavský Hraničník

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zamítlo výstavbu lanovky na šumavský vrch Hraničník. V závěrečném posudku vlivu na životní prostředí, takzvaném procesu EIA, vydalo nesouhlasné stanovisko ke všem čtyřem navrženým variantám projektu. 

ČTK to zjistila z Informačního systému EIA, kde byl posudek dnes zveřejněn.

Podle ministerstva je lanovka v rozporu s evropským systémem ochrany přírody Natura 2000, ptačí oblastí Šumavy i zákonem o ochraně přírody a krajiny. Resort posuzoval záměr stavby dva roky.

Lanovka nedaleko jihočeské obce Nová Pec by měla propojit českou stranu s lyžařským areálem Hochficht v Rakousku. O plánu „Propojení Klápa–Hraničník“ se mluví už několik let. Stavbu, která by zasahovala do Národního parku Šumava, ale kritizují ekologové i část vědecké obce.

„Pro nesouhlasné stanovisko byly rozhodující významné negativní vlivy na celistvost i předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000,“ řekla dnes na dotaz ČTK mluvčí resortu Petra Roubíčková.

Jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu (ČSSD) stanovisko ministerstva nepřekvapilo. Jeho názor prý mimo jiné pramení z vyjadřování některých poslanců při diskusi o senátním návrhu zákona o šumavském národním parku. Zimola dodal, že za projektem lanovky si i nadále stojí a bude o jeho realizaci usilovat. „To, že stávající politická reprezentace, stávající ministr životního prostředí anebo lidé, kteří jsou kolem něj a to zejména z nevládních organizací kolem Hnutí Duha, se vyjadřují tak, jak se vyjadřují, tak tím mě vybízejí k další činnosti,“ řekl Zimola ČTK.

„Ministerstvo na základě zpracovaných posudků muselo dojít k závěru, který říkáme od počátku – dopady na životní prostředí by byly tak zásadní a v rozporu s českými i evropskými předpisy na ochranu přírody, že stavbu nelze povolit,“ reagoval Edvard Sequens ze sdružení Calla. Úvahy samospráv, že lanovka by nastartovala rozvoj obcí, jsou prý spekulace.

Posudek uvádí, že lanovka a s ní související pohyb lidí má negativní vliv na celistvost vyhlášené Ptačí oblasti Šumava a Evropsky významné lokality Šumava. Ohroženy by byly například smíšené lesy – bučiny, populace tetřeva hlušce i rysa ostrovida. Nejen jeho chrání také Rakousko, které se k výstavbě vyjádřilo rovněž negativně. Mírně by podle dokumentu lanovka působila například na čápa černého nebo datlíka tříprstého.

Projekt lanovky s dolním terminálem na Klápě a horním na Hraničníku počítá se čtyřmi různými podobami, dvě z nich obsahují pomocnou sjezdovku. Lanovka měla být dlouhá 2710 metrů a za hodinu přepravit až 2700 lidí. Evakuační, téměř tříkilometrová sjezdovka by zaujímala plochu 8,6 hektaru.

Mezi vrcholy Smrčina a Hraničník se nachází jedna z nejzachovalejších oblastí na jihovýchodní Šumavě se vzácnými lesními ekosystémy. Lanovka by podle ekologů přerušila i cestu, kudy chodí losi z pravého břehu Lipna na západní Šumavu. V dnešní reakci ekologové uvedli, že lanovku by bylo možné postavit jen tehdy, pokud by ČR prokázala, že je nezbytná k zabezpečení zdraví obyvatel nebo obraně státu a provedla kompenzační opatření.

Lanovku označil Jihočeský kraj ve svých zásadách územního rozvoje jako stavbu veřejného zájmu. Jaromír Bláha z Hnutí Duha ale ČTK řekl, že pro povolení stavby by se musela získat výjimku z Evropské komise. „To Česká republika nikdy nemůže prokázat,“ myslí si.

zpráva ČTK