Průmysl a obchod

MMR chce příští rok poskytnout na podporu bydlení dotace 420 mil. Kč

Na podporu výstavby sociálních bytů chce dát Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v roce 2011 zhruba 220 miliónů korun. Celkem chce příští rok na dotační programy v bytové politice uvolnit asi 420 miliónů korun. Výše dotací ale ještě závisí na schválení vládního návrhu státního rozpočtu. ČTK to oznámilo MMR.
Kromě obcí budou moci nově získat dotace na stavbu bytů se sociálním určením také soukromé subjekty, které chtějí provozovat bydlení sociálního charakteru. Dotace na nově postavenou bytovou jednotku může v případě pečovatelských bytů činit nejvíce 600 000 korun.
U takzvaných vstupních bytů, které jsou určeny například lidem propuštěným z vězení, z dětských domovů a z azylových domů nebo pro uprchlíky z ciziny a přistěhovalce, poskytuje úřad dotaci do 550 000 korun. Za splnění vyšších kritérií energetické náročnosti je bonus dalších 50 000 korun.
Novinkou je také možnost koupit již existující podporovaný byt v dražbě. Stáří takového bytu musí být však prokazatelně nejméně deset let. MMR tak chce vyslyšet prosby obcí a některých neziskových subjektů, zejména charitních organizací, které by chtěly pro sociální bydlení využít byty, které jako opuštěné a tržně nevyužitelné nabízejí k prodeji soukromí vlastníci. Maximální výše dotace v takovém případě činí 400 000 korun na byt.
Kromě bytů se sociálním určením bude v roce 2011 ministerstvo rozdělovat také peníze na regenerace panelových sídlišť, výstavbu technické infrastruktury a výměnu domovních olověných rozvodů. Znění výzvy a kritéria pro hodnocení žádostí jsou k dispozici na webu MMR.
zpráva ČTK